5
Fordonsstålsorter
PRODUKTER FÖR FORDONSDELAR – Docol bidrar till att minska karossens vikt och samtidigt bibehålla säkerheten.

Docol® fordonsstålsorter

Optimera valet av AHSS/UHSS-stål för dina fordonslösningar: Docol® finns som martensitiskt stål • presshärdningsstål • multifasstål • med hög kantduktilitet • 3e gen tvåfasstål med hög formbarhet • med fler. SSAB använder ren svensk järnmalm och avancerade processer för att framställa stål med extrem renhet och jämna formningsegenskaper.

Martensitiskt stål (M)


Martensitiska (M) stål har mycket hög sträckgräns (Re) och en extremt hög brottgräns (Rm). Docol® martensitiskt stål har ganska bra dragningförmåga och goda kantsträckningsegenskaper. Det går också bra att svetsa. 

Docol® M produktutbud:
PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 900M
UC, EG
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1100M
UC, EG
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1200M
UC, EG
DIMENSIONER

T: 0.5 - 4 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1300M
UC, EG
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1400M
UC, EG
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1500M
UC, EG
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1700M
UC
DIMENSIONER

T: 1 - 2.1 mm

B: Upp till 1250 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD

English

Presshärdade stål (PHS)

För presshärdningsstål (PHS) är det formningsprocessen som ger materialet de slutliga egenskaperna. Formning vid höga temperaturer underlättar komplicerade strukturer, eftersom den martensitiska mikrostrukturen utvecklas efter presshärdning. Detta material har begränsade svetsegenskaper.
 
Docol® PHS produktutbud:
PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol PHS 1500
UC
DIMENSIONER

T: 0.7 - 12 mm

B: Upp till 1610 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol PHS 1800
UC
DIMENSIONER

T: 0.7 - 3 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol PHS 2000
UC
DIMENSIONER

T: 1 - 3 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD

Komplex fas (Complex Phase, CP):

Komplexfasstål (CP) har högre sträckgräns och lägre deformationshärdning än tvåfasstål med samma hållfasthet. Komplexfasstål har goda utmattningsegenskaper i fråga om lågcykelutmattning. Jämfört med tvåfasstål har komplexfasstålen bättre sträckflänsning och ISO hålexpansion och lämpar sig för tillämpningar där det krävs hög hållfasthet, god bockbarhet och sträckflänsningsförmåga.

Docol® CP produktutbud: 
PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 600CP
GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.7 - 2.5 mm

B: Upp till 1520 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 800CP
UC, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.5 - 4 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1000CP
UC, EG, GI
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

B: Upp till 1530 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1200CP
UC
DIMENSIONER

T: 1 - 1.8 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD

Tvåfasstål (Dual Phase, DP):

För tvåfasstål (DP) är det stor skillnad mellan sträck- och brottgräns i odeformerade områden. Deformationshärdningen vid formning är mycket stark. Tvåfasstål har god formbarhet jämfört med sin hållbarhet men har begränsad hålexpansion. Med sin låglegerade sammansättning är stålen lätta att svetsa men känsliga för värmebehandling (> 200 °C).

Docol® DP produktutbud:
PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 500DP
UC, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.5 - 3 mm

B: Upp till 1527 mm

L Upp till 8500 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 600DP
UC, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

B: Upp till 1527 mm

L Upp till 8500 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 800DP
UC, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.5 mm

B: Upp till 1520 mm

L Upp till 8500 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 1000DP
UC, EG, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.5 - 2.1 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

SSAB

DATABLAD

Höghållfasta låglegerade (HSLA) stål

Höghållfasta låglegerade (HSLA) stål har en typiskt liten skillnad mellan sträck- och brottgräns (<100 MPa). De har därför utmärkt bockbarhet. Med bara lite perlit och inga andra hårda faser har de också bättre finstansningsegenskaper än DP-stål och den låglegerade sammansättningen gör dem mycket lätta att svetsa.

Docol® HSLA produktutbud:
PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 420LA
UC, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.8 - 6 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 460LA
UC, GI, GA, ZA
DIMENSIONER

T: 0.8 - 6 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 500LA
UC
DIMENSIONER

T: 2 - 6 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 550LA
UC, GI
DIMENSIONER

T: 2 - 6 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 600LA
UC
DIMENSIONER

T: 2 - 6 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 650LA
UC
DIMENSIONER

T: 2 - 6 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 700LA
UC, EG, GI
DIMENSIONER

T: 2 - 6 mm

STANDARDER

VDA239-100:2016

DATABLAD