5
Fordonsstålsorter Docol – en hållbar lösning

Docol vit logotyp

EN HÅLLBAR LÖSNING

Bilindustrin kan bidra till en hållbar värld genom att välja rätt material för varje tillämpning och använda de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsmetoderna.

En del av livscykelanalysen (LCA)

Stål har en fördel jämfört med vissa andra lätta material, nämligen att det släpper ut mindre koldioxid när det produceras. För biltillverkare som använder Docol®, är detta ett starkt argument för hållbarhet. När man jämför produktionen av stål med tillverkning av aluminium, kolfiberarmerad plast och magnesium, ser man att stålproduktionen orsakar mindre utsläpp av växthusgaser. Docol® AHSS tillverkas i en av världens renaste stålproduktionsprocesser, vilket innebär att utsläppen är ännu lägre.

AHSS emission

Med Docol® för en grönare värld

Genom att utöka andelen Docol® AHSS-stål i komponenterna kan biltillverkarna få både lägre vikt och större andel återvinningsbara delar. Som ett resultat hjälper Docol® till att förbättra bränsleekonomin och minska utsläppen av växthusgaser för tillverkare och konsumenter. Det höga styrka/vikt-förhållandet betyder att man kan använda tunnare stål utan att offra hållfastheten – för att få lägre vikt,  högre bränsleeffektivitet, bättre köregenskaper och lägre kostnader.

SSAB EcoUpgraded-konceptet

Höghållfast klimatbidrag

För ett mindre fordon är besparingen mindre. I det här scenariet ersätter man 200 kg i 500 MPa-material med 170 kg av Docol® 800 MPa höghållfast stål i chassit. Och i krockkomponenterna ersätter man 100 kg i 1000 MPa-material med 85 kg Docol® 1400 MPa ultrahöghållfast stål. Det innebär en total viktminskning på 15 procent för de uppgraderade delarna, d.v.s. 45 kg, vilket minskar bilens bränsleförbrukning med cirka 1,3 procent.

Minskat koldioxidutsläpp

Tillsammans med våra kunder uppgraderar SSAB ständigt stål och konstruktioner. SSAB EcoUpgraded minskar utläppen av koldioxid både i stålproduktionen och under hela maskinens livslängd. Från att besparingen har kompenserat koldioxidutsläpp från tillverkningen ger varje extra timme ytterligare besparingar.

SSAB EcoUpgraded
SSAB, LKAB  and Vattenfall are launching an initiative to solve the carbon dioxide problem in the Swedish steel industry
See where to use Docol