5
Livscykelbedömningar
Framtidssäker stålproduktion

Framtidssäkra dina livscykelanalyser

Klicka dig fram i vår framtidssäkra AHSS-livscykel

Livscykelanalyser för fordon styr våra processer när vi eliminerar koldioxidutsläppen i vår framtida tillverkning av avancerat höghållfast fordonsstål.

Livscykelanalyser gör det omöjligt att dölja att vissa lätta material – som aluminium, kolfiberförstärkta plaster och magnesium – genererar flera gånger större utsläpp av växthusgaser än avancerat höghållfast Docol stål.

I takt med att fordonens direkta koldioxidutsläpp närmar sig noll läggs allt större fokus på det koldioxid som är inbäddat i era lätta material via livscykelanalyser av fordon.


Framtidssäkert fordonsstål

Jämförelse av kg CO2 per kg tillverkat material

Uppskattad storlek på fordonsmarknaden

Källa: WorldAutoSteel.

Ju mindre direktutsläpp från fordon desto större fokus på produktionen

Framtidssäkra dina livscykelanalyser

Källa: WorldAutoSteel.

Klicka dig fram i vår framtidssäkra AHSS-livscykel