5
Livscykelbedömningar AHSS med snäva toleranser för enkel montering av fordon
Montering av fordon

Snäva toleranser = Problemfri montering

Materialets jämna egenskaper leder till förbättrade produktionsresultat och besparingar.

Tillverkning av tunnare fordonskomponenter i AHSS innebär en material- (kostnads-) och viktbesparing men ställer samtidigt krav på snävare toleranser, inklusive jämn materialtjocklek och hög materialkvalitet. Fördelen med detta är att de snäva toleranserna gör AHSS-komponenterna mer exakta och lättmonterade – särskilt vid robotiserad tillverkning.

Docol AHSS-stål är mer måttstabilt i sig

SSAB tillverkar alltid samma avancerade, höghållfasta Docol stålsorter (t.ex. martensitiskt, tvåfas o.s.v.) vid samma verk. Våra AHSS-stålsorter är alltså mer enhetliga vilket ger konsekventare resultat vid komponenttillverkning och automatisk montering.

Därför är det inte konstigt att nästan alla originaltillverkare av fordonskomponenter väljer avancerade, höghållfasta Docol® stålsorter.

lågkvalitativt ahss

Lågkvalitativt AHSS

Materialrelaterade problem kan hämma produktionen och leda till produktion av dyrbart spill.

högkvalitativt ahss

Högkvalitativt AHSS

Varje Docol stålsort bearbetas alltid vid samma anläggning för att skapa ett extremt likartat och högkvalitativt avancerat höghållfast stål.

Relaterat innehåll

Klicka dig fram i vår framtidssäkra AHSS-livscykel