5
Livscykelbedömningar Mindre koldioxid vid tillverkning av avancerat höghållfast fordonsstål
Framtidssäker stålproduktion

AHSS-tillverkning för utsläppsfria bilar

Materialmixen har stor inverkan på fordonets livscykelanalys. Att välja avancerat höghållfast stål är en bra början.

Din AHSS-källa påverkar mängden inbäddad koldioxid

Att välja AHSS-stål för viktminskning, hållfasthet och säkerhet är ett stort steg på vägen. Men du kan reducera fordonets inbäddade koldioxid ytterligare genom att välja en av de mest koldioxideffektiva, järnmalmsbaserade ståltillverkarna i världen: SSAB.

Den ultimata framtidsgarantin: fossilfri stålproduktion

Trots att SSABs stålproduktion redan är mycket koldioxideffektiv vill vi göra den ännu effektivare. Redan 2025 kommer vi att ytterligare reducera våra svenska koldioxidutsläpp med 25 % genom att börja konvertera våra masugnar till ljusbågsugnar. 

Vårt slutmål är att helt ersätta kol och koks med vätgas som reduktionsmedel i en process med endast vattenånga som biprodukt. 

Vårt Hybrit-projekt syftar till att tillhandahålla fossilfri stålproduktion 2045. Det innebär framtidssäker hållbarhet för dina koldioxidfria fordon!

Indexerad koldioxideffektivitet vid järntillverkning baserat på 2012 års kolförbrukning

Indexerad koldioxideffektivitet vid järntillverkning

Källa: Stahl-Zentrum.

Relaterat innehåll

Klicka dig fram i vår framtidssäkra AHSS-livscykel