5
Tredje generationens stål
Docol tredje generationens stål

Tredje generationens stål är här

Våra tredje generationens stål är tvåfasstål med TRIP-effekt som erbjuder förbättrad formbarhet och god svetsbarhet för enkel användning med konventionell utrustning och lägre produktionskostnader.

Tvåfasstål med hög formbarhet

Metallbelagt Docol® 600DH-GI och Docol® 800DH-GI är två av de stålsorter som nu är tillgängliga för provning och godkännande, och fler är på väg.

En speciell värmebehandling som ger stålet en tvåfasstruktur gör att Docol® 600DH-GI och Docol® 800DH-GI lämpar sig för tillämpningar som kräver bättre formbarhet än konventionella tvåfasstål med samma draghållfasthet.

Klart för provning hos kund

Metallbelagt Docol® 600DH och Docol® 800DH är tillgängligt från vårt provplåtslager, klart för dina utvecklingsprojekt.

Genom att skicka in det här ifyllda fomuläret ger du SSAB tillåtelse att behandla dina personuppgifter och godkänner SSAB:s integritetspolicy. Vi följer alltid lokala regler för databehandling.