5
Docol 1700M
<image mediaid="{6F1C9189-FFDF-473B-A5BC-A080B736C395}"></image>

Docol® 1700M

Docol® 1700M är det starkaste martensitiska Docol®stålet vi har idag. Det är ett alternativ till aluminium för lättare konstruktioner med kostnadseffektiv och hållbar produktion.

Docol® är ett av de starkaste kallvalsade avancerade höghållfasta stålen på marknaden. Tester pågår för användning av stålet i fordonstillämpningar som stötbalkar, stötfångare och konstruktionsdelar,

Vi erbjuder många stålsorter enligt EN-, VDA- och olika tillverkarstandarder. Om du saknar en speciell standard i nedanstående tabell kan du kontakta din närmaste SSAB-representant för mer detaljerad information.