5
<image mediaid="{6F1C9189-FFDF-473B-A5BC-A080B736C395}"></image>

Docol 1700M

Docol 1700M är det starkaste martensitiska Docolstålet vi har idag. Det är ett alternativ till aluminium för lättare konstruktioner med kostnadseffektiv och hållbar produktion.

Docol är ett av de starkaste kallvalsade avancerade höghållfasta stålen på marknaden. Tester pågår för användning av stålet i fordonstillämpningar som stötbalkar, stötfångare och konstruktionsdelar,

Vi erbjuder många stålsorter enligt EN-, VDA- och olika tillverkarstandarder. Om du saknar en speciell standard i nedanstående tabell kan du kontakta din närmaste SSAB-representant för mer detaljerad information.