5 5
Docol PHS 2000

Docol® PHS 2000

Docol® PHS 2000- ett nytt stål för presshärdning

Kallvalsat borstål för fordonsindustrin. Docol® PHS 2000-stål är optimerade för delar och komponenter som tillverkas med  både direkt och indirekt presshärdning Användningsområden är bland annat säkerhetsdetaljer som stötfångarsystem, sidokrockbalkar och förstärkningar av  B-stolpar. Nedan anges ungefärliga värden för sträck- och brottgräns efter presshärdning.
Docol® PHS 2000 – ett gemensamt utvecklingsprojekt med Gestamp

SSAB har lanserat ett nytt presshärdningsstål som erbjuder fordonsindustrin en helt ny brottgränsnivå – och ett stål som är optimerat för säkerhetskomponenter.

Docol® PHS 2000 är resultatet av ett nära samarbete mellan SSAB och företaget Gestamp som tillverkar fordonskomponenter. Det gemensamma projektet hade som mål att hitta en ännu lättare och mer kostnadseffektiv lösning för en stötfångarkomponent – vilket lyckades. När projektet avslutades hade Docol® PHS 2000 bidragit till en viktminskning på 17 procent jämfört med liknande stötfångare. 
Docol® PHS 2000 bibehåller duktiliteten vid kollisioner, medan andra mekaniska egenskaper som sträckgräns och brottgräns har förbättrats betydligt. Det betyder att det är särskilt användbart för komponenter som B-stolpar, trösklar, stötfångare och karosskomponenter som kräver hög hållfasthet och komplexa geometrier. 

Vi erbjuder många stålsorter som uppfyller olika EN-, VDA- och OEM-standarder. Om du saknar en specifik standard i tabellen nedan kan du kontakta din närmaste SSAB-representant för mer detaljerad information.

Dimension range

Cold rolled / UC: thickness 1.00-2.10 mm, width up to 1515 mm.

Hot rolled / UC*: thickness 2.00-4.00 mm, width up to 1600 mm.

Slit strip and cut to length sheets are available upon request.

*Available upon request.

Tillgängliga standarder

SSAB

Docol PHS 2000

Docol PHS 2000

ANVÄNDS TILL
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Fordonsindustri

STANDARDER

SSAB

DATABLAD