5
All Dual Phase with high formability
Docol tredje generationens stål

Tredje generationens stål är här

Våra tredje generationens stål är tvåfasstål med TRIP-effekt som erbjuder förbättrad formbarhet och god svetsbarhet för enkel användning med konventionell utrustning och lägre produktionskostnader.

Tvåfasstål med hög formbarhet

Metallbelagt Docol® 600DH-GI och Docol® 800DH-GI är två av de stålsorter som nu är tillgängliga, och fler är på väg.

En speciell värmebehandling som ger stålet en tvåfasstruktur gör att Docol® 600DH-GI och Docol® 800DH-GI lämpar sig för tillämpningar som kräver bättre formbarhet än konventionella tvåfasstål med samma brottgräns.
PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
PRODUKTNAMN
Docol 600DH
GI
DIMENSIONER

T: 0.8 - 2 mm

B: Upp till 1400 mm

STANDARDER

SSAB

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
Docol 800DH
GI
DIMENSIONER

T: 0.8 - 2 mm

B: Upp till 1400 mm

STANDARDER

VDA 239-100

DATABLAD

English