5
Duroxite

Duroxite®-Taking Durability to the Extreme

Duroxite® hårdpåsvetsade produkter kan öka tiden av problemfri drift med flera veckor, månader eller t.o.m. år till dina mest extrema slitageförhållanden.

Det består av slitstarka material som svetsas ovanpå standardstål eller Hardox® slitplåt, vilket ger ett extremt slitstarkt sammansatt material. En optimal karbidsammansättning säkerställer en homogen bindning mellan basmetallen och hårdpåsvetsningen, vilket bidrar till hög slittålighet och lång livslängd.

Duroxite® tillverkas av SSAB och bygger på företagets omfattande metallurgiska kunskaper inom slitageområdet.

Hårdpåsvetsat Duroxite® fungerar särskilt bra i glidslitagemiljöer där man processar små och hårda material, som till exempel kol med högt kvartsinnehåll. Det är motståndskraftigt mot olika typer av slitage såsom glidslitage, värme, metall mot metall och erosion.

Duroxite bekämpar slitage

Duroxite® bekämpar slitage, garanterat

Duroxite® har garantier som är unika på marknaden för hårdpåsvetsade produkter.
Läs mer

Duroxite® bekämpar slitage, garanterat

Duroxite® har garantier som är unika på marknaden för hårdpåsvetsade produkter. Duroxite® hårdpåsvetsade produkter levereras med en garanterad påsvetsningstjocklek inom +10 %. När du beställer en ¼” påsvetsning på en ¼” basplåt garanteras du en påsvetsningstjocklek på ¼” inom +10 %. Detta gäller konsekvent över hela plåten och från plåt till plåt. 

Dessutom garanteras jämna slitegenskaper över hela plåten ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek och inte bara på ytan. Återstående 25 % av hårdpåsvetsningen är ett övergångsskikt som är nödvändigt för att ge god vidhäftning till basplåten.

Duroxite-garantier

Duroxite-applikation

Duroxite® inom tillverkning

Duroxite® är utvecklat för att vara hårt men ändå lätt att arbeta med.
Excellent formability

Duroxite® inom tillverkning

Duroxite svetsningDuroxite® är utvecklat för att vara hårt men ändå lätt att arbeta med i verkstaden. Det behövs ingen specialutrustning för att montera Duroxite®. Svetsning, bultning och bultsvetsning är de vanligaste metoderna för att montera slitdelar eller hårdpåsvetsad plåt av Duroxite® på utrustningen. För mer information om installation, se Duroxite®-broschyren.

En av de största fördelarna med Duroxite® är dess utmärkta formbarhet tack vare det brutna sprickmönstret på den påsvetsade ytan. Det underlättar bockning av plåten och säkerställer ett smidigt flöde av de processade materialen

Duroxite plåt

Duroxite® översikt

Vilken Duroxite®-produkt som är bäst för din tillämpning beror på vilket material som slår mot ytan samt andra faktorer.
Read more

Duroxite® översikt

Vilken Duroxite®-produkt som passar bäst för din applikation beror på vilket material – sten, sand, grus eller annat – som stöter emot eller glider längs ytan på slitdelen. Det beror också på vinkeln och hastigheten på stöten och på drifttemperaturen. Nedan är en översikt över Duroxite®-sortimentet.

PRODUKT 

 BESKRIVNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

PÅSVETSNINGSEGENSKAPER

GLIDSLITAGE

DUROXITE® 100

 • Mångsidig hårdpåsvetsprodukt med hög kvalitet och förstklassiga prestanda
 • Speciellt utformad för svåra nötande miljöer
 • Lämplig för måttligt till lågt stötslitage
 • Tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål.
 • Den flerskiktade hårdpåsvetsningen kan ge fullständigt slitagemotstånd i upp till 350 ºC (660 ºF)
Stup/fickor, linerplåt för lastbilsflak, schaktblad,
lastarskopor, släpskopor  och grävskopor,
styrskovlar, utloppskoner för lagring av klinker
fickor rännor för överföring av sintermalm, utloppskanaler för
klinkerkvarnar, uppsamlingstrattar, 
muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp,
fläktblad/ kåpor, vibrerande siktplåtar för koks, kol 
stup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, 
sorteringskoner, axelfoder, silos
Bulkhårdhet:
Ett hårdpåsvetsat lager 35 till 57 HRC
Två hårdpåsvetsade lager 56 till 59 HRC
Tre påsvetsade lager 58 till 63 HRC
Karbidhårdhet: 1700 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.18 g max.

DUROXITE® 101
HARDOX BASPLÅT

 • Ger förbättrat motstånd mot stötar och plastisk deformation
 • Större säkerhetsmarginal än hårdpåsvetsning med underlag av ordinärt stål
 • Använder starkare Hardox® basplåt och kromrika hårdpåsvetsningsmaterial
Linerplåtar till avlastningsstup för kol, lastarskopor, skydd för skopskär,
Sidoskydd för skopor
Bulkhårdhet:
Ett påsvetsat lager 35 till 57 HRC
Två påsvetsade lager 56 till 59 HRC
Tre påsvetsade lager 58 till 63 HRC
Karbidhårdhet: 1700 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.18 g max.

EXTREMT SLITAGE

DUROXITE® 200

 • I första hand avsett för svårt nötande slitage och stötar vid temperaturer upp till 600 °C (1100 °F)
 • Ger upp till fyra gånger längre livslängd än Duroxite® 100 på grund av den höga andelen
  extremt hårda multilegeringskarbider
 • Består av speciellt formulerade nötningsbständiga material som läggs på
  underlagsplåt av ordinärt stål
Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad,
mixerblad, matarskruvar, gyratorhöljen, kol och cement 
cementpulveriserare och slipning, malmsintring,
krossning, sållning, masugnstrattar, halsar och ugnar
Bulkhårdhet: 60 till 65 HRC
Karbidhårdhet: 2500-3000 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.12 g max.

DUROXITE® 201
HARDOX BASPLÅT

 • För tillämpningar som utsätts för svårt slitage och stötar
 • Innehåller primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som läggs på
  Stark Hardox® basplåt
 • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 200 både vid rumstemperatur och förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötprestanda är bäst vid rumstemperatur
Sikplåtar, foder till lastarskopor, matarsystem för 
kulkvarnar,  tömningsstup för kol
linerplåtar till lastarskopor, skydd för skopskär, skopsidor
skopor, linerplåtar till transportörer
Bulkhårdhet: 60 till 65 HRC
Karbidhårdhet: 2500-3000 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.12 g max.
Duroxite applikation i stenbrott

Bevisad prestanda

Duroxite® är tufft mot allt slags slitage inom många olika branscher och användningsområden.
Customer benefits

Bevisad prestanda

Duroxite® är slitbeständigt varhelst det används. Det är det självklara valet för industrier inom gruvor, energi, stenbrott, cementtillverkning och andra områden där nötande material kräver extremt hårda ytor Här är några exempel från olika branscher där våra kunder har haft enorma fördelar av att använda Duroxite® för sina användningsområden.

Guldgruvor, asfalt exempel plus övriga applikationer från förra broschyren med samma format som i broschyren med foto och Bransch, Applikation, Slitdel, Syfte, Typ av slitage, Fördelar.

PRODUKT 

 BESKRIVNING

APPLIKATIONER 

EGENSKAPER HÅRDPÅSVETS

GLIDSLITAGE

DUROXITE® 100

 • Mångsidig hårdpåsvetsningsprodukt med hög kvalitet och förstklassiga prestanda
 • Speciellt utformad för svåra nötande miljöer
 • Lämplig för tillämpningar med måttligt till lågt stötslitage
 • Tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål.
 • Den flerskiktade hårdpåsvetsningen kan ge fullständigt slitagemotstånd i upp till 350 ºC (660 ºF)
Stup/trattar. linerplåt för lastbilsflak, schaktblad,
lastarskopor, släpskopor  och grävskopor,
styrskovlar, utloppskoner för lagring av klinker
fickor,  stup för överföring av sintermalm, utloppskanaler för
klinkerkvarnar,  trattar,
muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp,
fläktblad/  kåpor, vibrerande siktplåtar för koks, kol
stup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar,
sorteringskoner, axelfoder, silos
Bulkhårdhet:
Ett påsvetsat lager 35 till 57 HRC
Två påsvetsade lager 56 till 59 HRC
Tre påsvetsade lager 58 till 63 HRC
Karbidhårdhet: 1700 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.18 g max.

DUROXITE® 101

HARDOX BASPLÅT

 • Ger förbättrat motstånd mot stötar och plastisk deformation
 • Större säkerhetsmarginal för hårdpåsvetsade produkter jämfört med ordinärt stål
 • Använder starkare Hardox® basplåt och kromrika hårdpåsvetsningsmaterial
Linerplåtar till avlastningsstup för kol, lastarskopor, skydd för skopskär,
sidoskydd för skopor
Bulkhårdhet:
Ett hårdpåsvetsat lager 35 till 57 HRC
Två hårdpåsvetsade lager 56 till 59 HRC
Tre hårdpåsvetsade lager 58 till 63 HRC
Karbidhårdhet : 1700 HK
Volymfraktion av primära karbider : 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.18 g max.

EXTREMT SLITAGE

DUROXITE® 200

 • I första hand avsett för svårt nötande slitage och stötar vid temperaturer upp till 600 °C (1100 °F)
 • Ger upp till fyra gånger längre livslängd än Duroxite® 100 på grund av den höga andelen
  extremt hårda multilegeringskarbider
 • Består av speciellt utformade nötningsbständiga material som läggs på
  Bakplatta av ordinärt stål
Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad,
mixerblad, matarskruvar,  gyratorhöljen, kol och cement
pulveriserande rullar och slipning, malmsintring,
krossning, sållning, masugnstrattar, halsar och ugnar
Bulkhårdhet: 60 till 65 HRC
Karbidhårdhet : 2500-3000 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.12 g max.

DUROXITE® 201

HARDOX BASPLÅT

 • För applikationer som utsätts för svårt slitage och stötar
 • Innehåller primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som läggs på
  Stark Hardox® basplåt
 • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 200 både vid rumstemperatur och förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötprestanda är bäst vid rumstemperatur
Sikplåtar, linerplåtar till lastarskopor, matarsystem för 
kulkvarnar, tömningsstup för kol 
linerplåtar till lastarskopor, skydd för skopskär, skopsidor
skydd, linerplåtar till transportörer
Bulkhårdhet: 60 till 65 HRC
Karbidhårdhet: 2500-3000 HK
Volymfraktion av primära karbider: 30-50 %
Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A: 0.12 g max.

Duroxite®,The latest in overlay Technology

Kundcase

Duroxite kopparbrytning i dagbrott

Kopparbrytning i dagbrott

Ökad livslängd
Customer case
kopparbrytning i dagbrott

Kopparbrytning i dagbrott

 

Applikation: Elektrisk skopa

Slitdel: Linerpaket med Duroxite®-plåt för det mest slitageutsatta området

Syfte: Ökad nyttolast och livslängd

Typ av slitage: Glidslitage och något stötslitage

Fördel: Livslängden ökar med 50 % med liner av Duroxite® jämfört med AR 600

Duroxite för dagbrott

Dagbrott

Utökad livslängd jämfört med gjutgods
Customer case
Dagbrott

Dagbrott

 

Användningsområde: Dragskopor, frontskopor och djupgrävarskopor

Slitdel: Påsvetsade tandskydd och vertikala hälskydd tillverkade av Duroxite® 201

Syfte: Flyttar jord och mineraler

Typ av slitage Slag och nötning

Fördelar:

 • Skräddarsytt för Hardox® basplåt och solid Duroxite® hårdpåsvetsning med dubbelsträng
 • Eliminerar lös passform som är vanligt med gjutgods
 • Eliminerar driftstopp på grund av materialbrott, vilket ofta inträffar med gjutjärn
 • Längre livslängd än gjutgods
 • Kort ledtid för underhåll
 • Effektivare
Duroxite Kolbrytning

Kolbrytning

Anmärkningsvärd reducering av stilleståndstiden
Customer case
kolbrytning

Kolbrytning

 

Applikation: Tömningsstup för kol

Slitdel Linerplåtar till stup av Duroxite® 101

Syfte Tömmer kolet i förvaringsfickor eller lagerhögar

Typ av slitage: Nötning och slag

Fördelar:

 • Ökar hållbarheten från 7 dagar till 6 månader med hjälp av påsvetsning på ordinärt stål
 • Inga fel på grund av stötar
 • Anmärkningsvärd reducering av stilleståndstiden