5
Duroxite 100
Duroxite™-Taking Durability to the Extreme

Duroxite® 100

Duroxite® 100 tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål med hjälp av traditionell bågsvetsning.

Den hårdpåsvetsade plåten lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage . Den flerskiktade påsvetsningen kan ge fullständigt slitagemotstånd i upp till 350 ºC och en typisk ythårdhet på 55 HRC vid förhöjda temperaturer upp till 590 °C. Duroxite® 100 finns med ett eller flera påsvetsade skikt och upp till 20 mm (3/4”) påsvetsningstjocklek.

Viktiga fördelar

  • Samma slitagemotstånd garanteras ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek.
  • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.
  • God formbarhet på grund av.det brutna sprickmönstret på den hårdpåsvetsade ytan.

Typiska tillämpningar

Duroxite® 100 har bred användning inom gruvbrytning, kraftproduktion, cement, muddring, stålproduktion, avfallshantering, glastillverkning samt massa- och pappersindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Gruvbrytning:  stup/lastfickor. linerplåt för lastbilsflak, schaktblad, lastarskopor, dragskopor, grävare
  • Cement  : Styrskovlar till separatorer, utloppskoner för klinkerfickor, glidbanor för överföring av sintermalm , utloppskanaler för klinkerkvarnar, mottagningsfickor,
  • Muddring: Muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp
  • Fläkt blad/ kåpor, vibrerande siktplåtar för koks
  • Energi: Kolhantering, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, sorteringskoner, axelfoder, silos

Duroxite® 100

Duroxite® 100

Standard hårdpåsvetsningstjocklekar

 Standard plåtstorlekar

 Ett påsvetsat lager

 Flera påsvetsade lager

 

 Metriskt mått

Imperiska mått 

 Metriska mått

 Imperiska mått

 Metriska mått

 Imperiska mått

 3 mm på 6 mm  1/8’’ på 1/4’’  6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1,5 m x 3,0 m
1.8 m x 3.0 m
2,4 m x 3,0 m
 4’ x 8’
5 ’ x 10’
6’ x 10’
8 ’ x 10’
 5 mm på 8 mm  3/16’’ på 5/16’’  6 mm på 10 mm  1/4’’ på 3/8’’
     10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’
     12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’
     20 mm på 10 mm  3/4’’ på 3/8’’

Ythårdhet

Antal hårdpåsvetsade lager 

Typisk ythårdhet1) 

 Ett påsvetsat lager  55 till 57 HRC (590 till 630 HV)
 Två påsvetsade lager  59 till 62 HRC (675 till 750 HV)
 Tre- och fler påsvetsade lager  60 till 64 HRC (700 till 810 HV)

 

1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

 

Slitegenskaper

 

Antal hårdpåsvetsade lager 

Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A 2) 

 

 Yta

75 % djup i hårdpåsvetsningen 3) 

 Ett påsvetsat lager  0.25 g maximum  0.25 g maximum
 Flera påsvetsade lager  0.18 g maximum  0.18 g maximum

 

2 ) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,
3. ) ASTM G65 slitageprov utförs på 75 % djup i hårdpåsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott slitagemotstånd från ytan ända ned
till 75% av hårdpåsvetsningsdjupet.


Mikrostrukturen i Duroxite® 100 består av en hög andel extremt hårda primära M7C3 kromirka karbider med en typisk hårdhet på1700 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris. Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning. 

4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

Duroxite mikrostruktur

Tjocklek

Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

Planhet

Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm ( ±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre  än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

Standard påsvetsningstjocklekar

Planhetstolerans över 1,5 m (5') plåtlängd
Metriskt mått (Imperiskt mått) 

 

Metriskt mått

Imperiskt mått

 1.8 m x 3.0 m (6’ x 10’)

2.4 m x 3.0 m (8’ x 10’) 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 5 mm på 8 mm  3/16’’ på 5/16’’  25 mm  1’’  41 mm  1-5/8’’
 6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  25 mm  1’’  Ej tillgängligt
 10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’  12 mm  1/2’’  25 mm  1’’
 12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’  6 mm  1/4’’  16 mm  5/8’’

 

För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

Duroxite® 100 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

Svetsning, skärning, formning och bearbetning

Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support. Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid bockning, svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten.