5 5
Duroxite 100 Rör

Duroxite® 100 Pipe

Duroxite® Rör tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på en basplåt av ordinärt stål med hjälp av  traditionell bågsvetsning. Det hårdpåsvetsade röret år konstruerat med extremt goda slitageegenskaper för arbete i mycket utmanande miljöer. Duroxite® 100 Pipe finns med två eller flera lager hårdpåsvetsningar. Både Schedule 40 och Schedule 80 stålrör samt rörledningar kan hårdpåsvetsas. Hårdpåsvetsade Rör kan tillverkas som fyrkantiga till runda övergångsanslutningar, böjar, T- eller Y-kopplingar  eller som långa krökar.

 

Viktiga fördelar

 • Samma slitagemotstånd garanteras ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek
 • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

 

Typiska tillämpningar

Duroxite® 100 Rör används i stor utsträckning inom gruv-, cement-, oljesands-, muddrings-, återvinnings- och stålindustrin.
Exempel på specifika tillämpningar:

 • Gruvbrytning, cement, oljesand: Slurrypumpar, rännor
 • Muddring muddringsrör
 • Återvinning: krossglas
 • Stål: Luftkanaler, kolinjektionsrör, sugledningar, tråg

Duroxite® 100 Rör

Duroxite® 100 Rör

 Yttre diameter

Längd

Övriga anpassade specifikationer 

 Metriskt mått

Imperiskt mått 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 Övriga anpassade specifikationer

 150 mm  6.  0,9 m  3.
 • Alla tillgängliga mått > Lista 40 stålrör
 • Längdkapat eller tillverkat efter behov
 • Rostfritt stål och andra rörstålrsorter finns att tillgå
 • Skräddarsydda diametrar och tjocklekar är
  tillgängliga på begäran
 • Större diametrar än 36” kan tillverkas av
  formad Duroxite® 100 plåt
 200-350 mm  8 –  14  0.9 - 3.0 m  3-10
 350-600 mm  14 (24)  0.9 - 6.0 m  3-20
 600-900 mm  24 - 36’’  1.8 - 6.0 m  6-20

 

 

Ythårdhet

Antal hårdpåsvetsade lager 

Typisk ythårdhet1) 

 Dubbel eller flera  59 till 62 HRC (675 till 750 HV)

 

1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

 

Slitegenskaper

 

Antal hårdpåsvetsade lager  

Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A 2) 

 Yta

75 % djup3) 

 Dubbel eller flera  0.18 g maximum  0.18 g maximum
              

 

2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,
3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75% av påsvetsningen.

Mikrostrukturen i Duroxite® 100 Rör bedstår av en hög andel  extremt hårda primära M 7 C 3 kromrika karbider med en ty pisk hårdhet på 1700 HK 4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk au stenit matris. Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bidning. 

4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

Duroxite mikrostruktur

Svetsning, skärning, formning och bearbetning

 

Verkstadsrekommendationer finns i broschyren om Duroxite® hårdpåsvetsning eller be din lokala tekniska support om mer information.