5
Duroxite 100 Wire

Duroxite® 100 Wire

Duroxite® 100 WIRE är en svetstråd med fluxkärna för hårdpåsvetsning av komponenter som är utsatta för kraftigt glidslitage och måttligt till lågt stötslitage med hjälp av öppen bågsvetsning.


Svetsgodset innehåller slitstarka material med en hög andel extremt hårda kromrika primära M7C3-karbider. Karbiderna har en typisk hårdhet 500 HK 1) och är jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris. Avspänningssprickor avslöjas naturligt efter svetsning. Duroxite® 100 WIRE lämpar sig för ett eller högst tre lager påsvetsning.


Viktiga fördelar

  • Samma slitstyrka garanteras från ytan ner till 75% djup i hårdpåsvetsningen med svetsgods i flera lager
  • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

 

Typiska tillämpningar

Duroxite® 100 WIRE är främst avsett att användas för hårdpåsvetsning av slitdelar som är utsätta för slitage av jord, sand och andra abrasiva material upp till 350 °C (660 °F). Typiska användningsområden: Krosshammare, roterande krosskoner och höljen, dräneringspumpar, slamrör, linerplåt i dragskopor, valsar i kolpulveriserare, kokshammare, sandmuddring, gruv- och anläggningsutrustning samt siktplåtar.


1) HK är Koophårdheten vid provning av mikrostrukturen hos mycket sköra material.

Duroxite® 100 Wire

Duroxite® 100 Wire

 Standarddiameter

 Metrisk

Imperial

   1,6 mm  1/16

         Viktförlust enligt ASTM G65 – Procedure A 3)

 Antal hårdpåsvetsade lager

Yta            

75 % djup av hårdpåsvetsningen 4)

 Flera lager  0.18 g maximum  0.18 g maximum

3) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,
4) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75% av
påsvetsningen.

 Klassificeringar

 DIN 14700 T Fe15 g DIN 8555 MF 10 GF 60 G 

 

Typisk kemisk sammansättning i svetsat tillstånd (viktprocent)

 C  Mn  Si  Cr  Fe
 4,7  0,2  0,6  27,0  Balans

 

Typisk ythårdhet i svetsat tillstånd 2)

 Tre lager hårdpåsvets på ordinärt stål: 60–62 HRC

2) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan av hårdpåsvetsningen.

 

Svetsförhållanden

 Strömstyrka

 Skyddsgas

 Svetslägen

 DCEP  Ingen (självskyddande)  Vertikal, stigande, fallande

 

Svetsparametrar

Diameter Strömstyrka (A) Spänning (V) Utstick
Intervall
Optimal
Metrisk Brittisk Intervall Optimal Intervall Optimal Metrisk Brittisk Metrisk Imperial
1,6 mm 1/16’’ 150–270 200 24–27 25 20 mm–40 mm 3/4" - 1 - 5/8" 25 mm 1.
Återhämtning 90 %

Standardförpackning

 Diameter

 Typ

 Vikt

 

 Metrisk

 Imperial

 

 Metrisk

Imperial 

  1,6 mm   1/16  Spole  15 kg  33 lb

De hårdpåsvetsade komponenterna kan svetsas, skäras, formas och maskinbearbetas. Särskilda rekommendationer
finns i Duroxite® produktbroschyr, eller rådfråga din lokala tekniska support.