5 5
Duroxite 101
Duroxite™-Taking Durability to the Extreme

Duroxite® 101

Duroxite® 101 tillverkas genom att lägga en kromrik hårdpåsvetsning av kromkarbid på en Hardox 450 basplåt, Hårdpåsvetsningen lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage.

Med sin optimala karbidhalt, konsekvent goda slittålighet ända ner till 75 % av hårdpåsvetsningen och med ett underlag av Hardox®-plåt ger Duroxite® 101 en bättre kombination av slitage- och slagmotstånd än traditionell påsvetsning på basplåt av standardstål.

Viktiga fördelar

  • Förbättrat motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag
  • Starkare stöd på grund av Hardox®-stålets höga hårdhet och bättre bindning mellan påsvetsningen och basstålet.
  • När påsvetsningen nöts av slits basplåten av Hardox 450 långsammare än standardstål och ger en större säkerhetsmarginal.
  • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 100 vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötmotståndet är bäst vid rumstemperatur

Typiska tillämpningar

Duroxite® 101 har ett brett användningsområde inom gruv-, cement- och kraftindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Gruvbrytning:  Foder till lastarskopor, skydd för skopskär, sidoskydd för skopor, hörnskydd
  • Cement:  Hörnskydd och avvattningstransportörer
  • Energi:  Tömningsstup för kol

Duroxite® 101

Duroxite® 101

Standard hårdpåsvetsningstjocklekar

Standard plåtstorlekar 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1,5 m x 3,0 m
1.8 m x 3.0 m
4’ x 8’
5 ’ x 10’
6’ x 10’
 10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’
 12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’
 6 mm på 20 mm  1/4’’ på 3/4’’
 6 mm på 25 mm  1/4’’ på 1’’
 6 mm på 32 mm  1/4’’ på 1-1/4’’

Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran. 

 

Ythårdhet

 

Antal hårdpåsvetsade lager

 Typisk ythårdhet1)

 Flera påsvetsade lager  59 till 62 HRC (675 till 750 HV)

1) Påsvetsningens ythårdhet mäts plant på maskinen strax under ytan. 

Slitegenskaper

Antal hårdpåsvetsade lager 

Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A 2) 

 Yta

 25 % djup i hårdpåsvetsningen 3)

 Flera påsvetsade lager  0.18 g maximum  0.18 g maximum

2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65 - Procedure A är den strängaste testmetoden,
3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott slitmotstånd från ytan ända ned till 75% av hårdpåsvetsen. 

 

Den typiska mikrostrukturen i Duroxite® 101 består av en hög andel extremt hårda primära M7C3 krom-rika  karbider med en typisk hårdhet på1700 HK 4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitmatris. Volymfraktionen av primära  karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

Duroxite 101 mikrostruktur

Duroxite 101 mikrostruktur

Vid slagprov i laboratorium uppvisar mikrostrukturen i den förstörda ytan på Duroxite® 101 viss plastisk deformering, men de primära karbiderna slits inte avsevärt mycket. Den uppvisar bättre slagtålighet med Hardox® 450 som basplåt jämfört med standardstål.

Tjocklek

Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

Planhet

Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm ( ±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner lika med eller mindre  än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

Standard hårdpåsvetsningstjocklekar

Planhetstolerans 

 1.8 x 3.0 m (6’ x 10’)

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

Metriskt mått

Imperiskt mått

 6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  25 mm  1.
 10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’  12 mm  1/2’’
 12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’  6 mm  1/4’’
 6 mm på 20 mm  1/4’’ på 3/4’’  6 mm  1/4’’
 6 mm på 25 mm  1/4’’ på 1’’  6 mm  1/4’’
 6 mm på 32 mm  1/4’’ på 1-1/4’’  6 mm  1/4’’
Duroxite® 101 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

Svetsning, skärning, formning och maskinbearbetning

Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.