5
Duroxite 200
Duroxite™-Taking Durability to the Extreme

Duroxite® 200

Duroxite® 200 består av speciellt utformade nötningsbeständiga material som svetsas på en basplåt av standardstål. Det är lämpligt för applikationer med extremt nötande slitage och högt till måttligt stötslitage.

De hårdpåsvetsade materialet består av primära  kromrika karbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som fördelas jämnt i en duktil eutekisk austenitmatris.  Duroxite® 200 går att få med ett eller två skikt. 

Viktiga fördelar

  • Komplexa multilegeringskarbider är hårdare och finare än kromkarbider och låser ihop de primära kromkarbiderna för att ge bättre slitstyrka
  • Längre livslängd och bättre slitstyrka jämfört med traditionell hårpåsvetsad kromkarbidplåt
  • Den dubbla lager hårdpåsvetsningen bibehåller fullständigt slitagemotstånd i upp till 600 ºC (1100 ºF)

Typiska tillämpningar

Duroxite® 200 har ett brett användningsområde inom bland annat gruv-, cement- och stålindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Gruvbrytning: Stup, linerplåtar, transportörsväggar, gruvhissar s k "skippar"
  • Cementu gnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar till  kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
  • Stål: Malmsintring, krossning, grovsållning, masugnstrattar, kransar och ugnar

Duroxite® 200

Duroxite® 200

Standard hårdpåsvetsningstjocklekar 

 Standard plåtstorlekar

 Ett påsvetsat lager

 Flera påsvetsade lager

 Metriskt mått

Imperiskt mått 

 Metriskt mått

Imperiskt mått 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 3 mm på 6 mm  1/8’’ på 1/4’’  6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1,5 m x 3,0 m
1.8 m x 3.0 m
2,4 m x 3,0 m
 4’ x 8’
5 ’ x 10’
6’ x 10’
8 ’ x 10’
     6 mm på 10 mm  1/4’’ på 3/8’’
     10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’

Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran. 

 

Ythårdhet

 

Antal hårdpåsvetsade lager 

 Typisk ythårdhet 1)

 Ett påsvetsat lager  57 till 60 HRC (630 till 700 HV)
 Två påsvetsade lager  60 till 65 HRC (700 till 850 HV)

1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen. 

Slitegenskaper

 

Antal hårdpåsvetsade lager 

 Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A 2)

 

 Yta

 25 % djup av hårdpåsvetsningen 3)

 Ett påsvetsat lager  0.19 g maximum  0.19 g maximum
 Två påsvetsade lager  0.12 g maximum  0.12 g maximum

2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,
3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75% av påsvetsningen. 

 

Mikrostrukturen i Duroxite® 200 består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegerade karbider med en typisk hårdhet på 2500 till 3000 HK 4) jämnt fördelade i en duktil eutekisk austenitmatris. Den typiska volymfraktionen av primära kromrika karbider hålls mellan30 och 40 procent med 7-10 procent multilegerade komplexa karbider.

4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

Duroxite 210 mikrostruktur

Tjocklek

Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom ±10 % av specificerad tjocklek.

Planhet

Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm ( ±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner lika med eller mindre  än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

Standard påsvetsningstjocklekar 

Planhetstolerans 

 1.8 m x 3.0 m (6’ x 10’)

2.4 m x 3.0 m (8’ x 10’) 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 5 mm på 7 mm  3/16’’ på 5/16’’  25 mm  1.  41 mm  1-5/8’’
 6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  25 mm  1.  Ej tillgängligt
 10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’  12 mm  1/2’’  25 mm  1.
 12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’  6 mm  1/4’’  16 mm  5/8’’

 

För skräddarsydda storlekar fråga din lokala försäljare eller ditt lokala Hardox Wearpartscenter om planhetsgarantier. 

 

Duroxite® 200 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

Svetsning, skärning, formning och maskinbearbetning

Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.