5
Duroxite 201
Duroxite™-Taking Durability to the Extreme

Duroxite® 201

Duroxite® 201 är utvecklat för tillämpningar som utsätts för kraftig nötning och stötslitage och består av speciellt utvalda nötningsbeständiga material svetsade på en basplåt av Hardox® 450-stål.

De hårdpåsvetsade materialet består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som fördelas jämnt i en duktil eutekisk austenitmatris. De extra tillagda multilegeringskarbiderna är hårdare och finare  än de kromrika karbiderna och låser ihop de stora primära kromrika karbiderna i en matris. 

Viktiga fördelar

  • Underlag av Hardox® 450 har bättre motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag 
  • Ger starkare stöd på grund av Hardox®-stålets höga hårdhet och bättre bindning mellan hårdpåsvetsningen och basstålet.
  • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 200 både vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötprestandan är bäst vid rumstemperatur 

Typiska tillämpningar

Duroxite® 201 har ett brett användningsområde inom bland annat gruv-, cement- och stålindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Siktplåtar, f oder till lastarskopor, matarsystem för kulkvarnar, skydd för skopskär, sidoskydd för sko por, stup, linerplåtar och hissfoder till s k "skippar"
  • Cementu gnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar ti ll kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
  • Energi: Tömningsrännor för kol

 

Duroxite® 201

Duroxite® 201

Standard påsvetsningstjocklekar 

Standard plåtstorlekar 

 Metriskt mått

Imperiskt mått 

Metriskt mått

Imperiskt mått

 6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1.5 m x 3.0 m
1.8 m x 3.0 m
 4’ x 8’
5’ x 10’
6’ x 10’
 10 mm på 10 mm  3/8’’ on 3/8’’
 12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’
 6 mm på 20 mm  1/4’’ på 3/4’’
 6 mm på 25 mm  1/4’’ på 1’’
 6 mm på 32 mm  1/4’’ på 1-1/4’’

 

Ovanstående standardstorlekar är tillgängliga för alla standardtjocklekar av hårdpåsvetsning. Andra plåtstorlekar och anpassade tjocklekar kan  produceras på begäran 

 

Ythårdhet

 

Antal hårdpåsvetsade lager 

 Typisk ythårdhet 1)

 Flera påsvetsade lager  60 till 65 HRC (700 till 850 HV)

 

1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen. 

Slitegenskaper

 

Antal hårdpåsvetsade lager 

Viktförlust enligt ASTM G65-Procedure A 2) 

 Yta

 75 % djup i hårdpåsvetsningen 3)

 Flera påsvetsade lager  0.12 g maximum  0.12 g maximum

 

2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65 - Procedure A är den strängaste testmetoden,
3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75% av påsvetsningen. 

 

Mikristrukturen i Duroxite® 201 består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegerade karbider med en typisk hårdhet på 2500 till 3000 HK 4) jämnt fördelade i en duktil eutekisk austenitmatris, Den typiska volymfraktionen av primära kromrika karbider håller sig mellan 30 och 40 procent med 7-10 procent multilegerade komplexa karbider. 

4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

Duroxite 211 mikrostruktur

Tjocklek

Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

Planhet

Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm ( ±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner lika med eller mindre  än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

Standard påsvetsningstjocklekar 

 Planhetstolerans

 Metriskt mått

Imperiskt mått 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 6 mm på 6 mm  1/4’’ på 1/4’’  25 mm  1.
 10 mm på 10 mm  3/8’’ på 3/8’’  12 mm  1/2’’
 12 mm på 12 mm  1/2’’ på 1/2’’  6 mm  1/4’’
 6 mm på 20 mm  1/4’’ på 3/4’’  6 mm  1/4’’
 6 mm på 25 mm  1/4’’ på 1’’  6 mm 1/4’’ 
 6 mm on 32 mm  1/4’’ på 1-1/4’’  6 mm  1/4’’

 

För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier. 

 

Duroxite® 201 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

Svetsning, skärning, formning och maskinbearbetning

Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.