5
Duroxite 400
Duroxite 400

Duroxite® 400

Duroxite® 400 är en speciellt framtagen hårdpåsvetsad infästningsaxel för skopor som är konstruerad för att stå  emot extrem hetta och slitage metall mot metall. Den exceptionella kvaliteten beror på exakt kontroll och urval av råmaterial samt en egenutvecklad process.. Högsta arbetstemperatur för produkten är 480 °C (900 °F). Hårdheten (kallhärdad) i en Duroxite® hårdpåsvetsad tapp kan nå upp till 58 HRC i drift. Duroxite® 400 hårdpåsvetsade axlar matchar bussningar med 12 % mangan. Lagren förväntas  hålla längre än traditionellt härdade ytor såsom induktionsvärmda och härdade 4140 tappar.

Viktiga fördelar

  • Ger överlägsen slitstyrka i hårdpåsvetsningen och en seg inre kärna
  • Presterar väl när vridmoment och ytkompression är inblandade.
  • Utformat för längre livstid än originalutrustning och manganaxlar

 

Typiska tillämpningar

Duroxite® 400 togs ursprungligen fram för komponenter i dragskopor men har fått ett utökat användningsområde även i andra  applikationer. Det används i tung gruv- eller industriutrustning såsom dragskopor, gripskopor, linhjulselement, axeltappar i  grävarskopor och krossaxlar.

Hårdpåsvetsade tappar kan maskinbearbetas för att möta kraven i specifika tillämpningar.

Duroxite® 400

Duroxite® 400

 Standarddiametrar

Standard axeltapplängd

 Metriskt mått

Imperiskt mått 

 Metriskt mått

 Imperiskt mått

 76 mm till 280 mm   3” till 11”  Upp till 2,74 m  Upp till 108”

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ythårdhet

Antal hårdpåsvetsade lager 

Typisk ythårdhet i svetsat tillstånd 1) 

Hårdhet efter kallhärdning 

 Flera påsvetsade lager  52 till 54 HRC (540 till 570 HV)  Upp till 58 HRC (650 HV)

 

1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

Dimensioner

Diamtern i Duroxite® 400 kan garanteras inom de typiska toleransgränserna på ±0.127 mm (±0.005”).

 

Rundhet

Rundhetsoleransen kan garanteras inom ±0.254 mm (±0.010”).