5

GreenCoat – nordiskt kvalitetsstål för hårt väder och ett grönare liv

 

GreenCoat® är SSABs nya varumärke för innovativa, miljövänliga färgbelagda stållösningar för byggindustrin. GreenCoat-sortimentet är den grönaste produktportföljen för färgbelagda tak-, fasad- och regnvattensystem, och också ett av de mest heltäckande sortimenten för hela byggindustrin.

 

GreenCoat® produkter är nordiskt premiumstål, som är erkänt över hela världen som ett av de bästa stål som går att tillgå på marknaden. Dessutom har de flesta GreenCoat-produkter har en ytbeläggning som bygger på Bio-based Technology (BT), där stora delar av lösningsmedlet i färgen har ersatts med ett biobaserat alternativ. De unika BT-beläggningarna är patenterade i hela världen och medför inte bara miljöfördelar utan även bättre prestanda.

 

GreenCoat-produkterna har hög resistens mot korrosion, UV-strålning och repor. De erbjuder byggare ett material med låg vikt som är lätt att arbeta med ända ner till -15 °C.

Vad är det gröna i GreenCoat?

De flesta GreenCoat-produkter har en ytbeläggning som baseras på Bio-based Technology (BT), där stora delar av lösningsmedlet i färgen har ersatts med alternativ från växtbaserade oljor.

I motsats till konventionella sammansättningar blir det växtbaserade lösningsmedlet en permanent del av den slutliga beläggningen, vilket bäddar för en sundare miljö med mindre utsläpp av skadliga ämnen i luften. 

Den unika BT-beläggningen är patenterad i hela världen och ger inte bara miljöfördelar utan även bättre prestanda. GreenCoat-sortimentet med färgbelagda produkter är för närvarande marknadens grönaste utbud för tak, fasader och regnvattensystem.

GreenCoat – den grönaste produktportföljen för takläggning, fasader och regnvattensystem.

Läs mer

GreenCoat – den grönaste produktportföljen för takläggning, fasader och regnvattensystem.

Ett ord från Olavi

GreenCoat är SSABs varumärke för innovativa, miljömedvetna färgbelagda produkter för byggnadsindustrin. GreenCoat-sortimentet är inte bara den grönaste produktportföljen för färgbelagda tak-, fasad- och regnvattensystem, utan också ett av de mest heltäckande utbuden för hela byggindustrin.

De flesta gröna lösningar innebär att prestanda blir lidande. GreenCoats produkter innebär motsatsen. De ger en långvarig finish och bättre prestanda i alla slags väder och dessutom med ledande miljöfördelar. De här unika fördelarna kan till och med innebära besparingar i framtiden.

Premiumstål och biobaserade beläggningar

Som pionjär och innovatör är SSAB nyskapande inom biobaserade färgbelagda produkter för takläggning, fasader och regnvattensystem. De flesta av våra GreenCoat-produkter har en ytbeläggning som baseras på Bio-based Technology (BT) där stora delar av lösningsmedlet i färgen har ersatts med alternativ från växtbaserade oljor. Denna unika, patenterade lösning från SSAB minskar miljöavtrycket avsevärt.

På vår webbplats kan du läsa mer om GreenCoat-produkternas fördelar, vår patenterade Bio-based Technology (BT) och se exempel på användning inom takläggning, fasader, regnvattensystem och inomhustillämpningar. Du kan också läsa om hur du kan få stöd från SSAB med allt från tekniska råd till gemensamma utvecklingsprojekt.

 
Olavi Huhtala, Executive Vice President SSAB Europe at SSAB Group 

 

Ouside testing of GreenCoat

Testat under 40 år i de hårdaste väderförhållanden.

Läs mer

40 år av global provning i de hårdaste väderförhållanden

Alla GreenCoat-produkter har genomgått omfattande provning av UV-stabilitet och korrosionsmotstånd i autentiska utomhusförhållanden. Alla produkter levereras med en heltäckande funktions- och utförandegaranti. Det är en garanti i händelse av korrosion som rost och vitrost, samt blekning och andra fel på finishen.

GreenCoat testegenskaperGreenCoats garantier grundar sig på 40 års erfarenheter på SSABs ackrediterade testplatser utomhus. På västkusten i Sverige och i  Florida utsattes tusentals paneler av färgbelagd stål för svåra  klimat- och väderförhållanden året runt. I testerna ingick saltvatten, snö, is, regn skarpt solljus, hög luftfuktighet, blåst och stormar.

Dessutom genomgår GreenCoat tester på platser som Arizona, Västindien, Kina, Australien och Frankrikes kust.

GreenCoat-produkterna har utvecklats med kvalitet och miljöhänsyn som ständiga drivkrafter. Med våra välutrustade laboratorier tryggar vi vår ledande ställning som en kvalitetsproducent av färgbelagt stål. Vi har också ett nära samarbete med ledande universitet och institut för att ytterligare stärka vår framträdande position inom kvalitetsprodukter och hållbara beläggningssystem. 

Krav och provmetoder följer den europeisk standarden EN 10 169 + A1. Stålmaterialet provas för att dokumentera dess mekaniska egenskaper. Våra kvalitetskontroller följer natonella och internationella standarder och godkännanden.

SSAB har certifierats som bevis på att företaget arbetar med ett kvalitetssystem som uppfyller standarden ISO 9001. 

Stort utbud av kulörer.

Läs mer

Alla tänkbara färger

GreenCoat färgkartaGreenCoats produkter finns i en stor mängd färger - allt från aktuella trender och livfulla kulörer till exklusiva finish-toner. Alla är noggrant utvalda efter trender i bygg- och designbranschen. De flesta av våra GreenCoat-produkter har en ytbeläggning som baseras på          Bio-based Technology (BT) där vi ersatt stora delar av lösningsmedlet i färgen med alternativ från växtbaserade oljor - för ett grönare boende och bättre prestanda.  

Om du inte hittar färgen du letar efter går det att ta fram speciellt anpassade GreenCoat-färger och nyanser.

 

Tinsmith GreenCoat

Framåt tillsammans.

Läs mer

Framåt tillsammans

GreenCoat för plåtslagare i alla lägen.På SSAB fokuserar vi på våra kunder och hur vi bäst kan hjälpa dem till exempel genom att utveckla de mest innovativa produkterna på marknaden, ända från starten i utvecklingen av en applikation. För att lyckas med det erbjuder vi heltäckande teknisk support på områdena design, utformning, fogning och produktionseffektivitet. Det finns även möjlighet till gemensamma utvecklingsprojekt, och SSABs produktionsanläggningar och vårt globala nätverk av lager säkerställer snabba leveranser från hela vårt produktsortiment, på utsatt tid.

GreenCoat PLX Pro BT till tak

Nordiskt kvalitetsstål med enastående formbarhet, ner till minus 10° C.

Här ser du tester som utförs på 2 000 meters höjd.

PRODUKTNAMN
BELÄGGNING
Huvudsakliga egenskaper
FÄRGPALETT
DATABLAD
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Anti-Graffiti

Biobaserad teknologi (BT)

Hållbarhet utomhus

Smutsavvisande yta

FÄRGPALETT
 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Cool
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Energieffektiv

Hållbarhet utomhus

FÄRGPALETT
 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Crown BT
BELÄGGNING

Normal

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Biobaserad teknologi (BT)

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat FAP Pro BT
BELÄGGNING

Normal

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Mekanisk hållbarhet

Biobaserad teknologi (BT)

Korrosionsresistens

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR268 / SS0022 Limestone Grey

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR237 / SS0061 Rock Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR7G3 / SS0762 Red Clay

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR5J3 / SS0975 Silver Fir Green

 • RR594 / SS0874 Leaf Green

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat FoodSafe BT
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Biobaserad teknologi (BT)

Livsmedelssäkerhet

FÄRGPALETT
 • SS0007 Antikvit

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Hiarc
BELÄGGNING

Normal

Matt

Shine Effect

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Smutsavvisande yta

Förbättrad formbarhet

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR106 / SS0009 Frost White

 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR237 / SS0061 Rock Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR8H2 / SS0426 Hazelnut Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR5J3 / SS0975 Silver Fir Green

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR4F8 / SS0510 Ocean Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

 • RR45 Metallic Titanium

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Hiarc Cool
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Energieffektiv

Hållbarhet utomhus

FÄRGPALETT
 • RR106 / SS0009 Frost White

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Hiarc Max
BELÄGGNING

Normal

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Smutsavvisande yta

Korrosionsresistens

FÄRGPALETT
 • RR106 / SS0009 Frost White

 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

 • RR45 Metallic Titanium

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Mica BT
BELÄGGNING

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Biobaserad teknologi (BT)

Hållbarhet utomhus

Glittrigt utseende

FÄRGPALETT
 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR7G3 / SS0762 Red Clay

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat PLX Legacy
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Förbättrad formbarhet

FÄRGPALETT
 • RR2P1 / SS0916 Grå

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat PLX Pro BT
BELÄGGNING

Normal

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Förbättrad formbarhet

Hållbarhet utomhus

Mekanisk hållbarhet

Biobaserad teknologi (BT)

Korrosionsresistens

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR268 / SS0022 Limestone Grey

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR237 / SS0061 Rock Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR7G3 / SS0762 Red Clay

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR5J3 / SS0975 Silver Fir Green

 • RR594 / SS0874 Leaf Green

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Pro BT
BELÄGGNING

Normal

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Mekanisk hållbarhet

Biobaserad teknologi (BT)

Korrosionsresistens

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR268 / SS0022 Limestone Grey

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR237 / SS0061 Rock Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR7G3 / SS0762 Red Clay

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR5J3 / SS0975 Silver Fir Green

 • RR594 / SS0874 Leaf Green

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat Purex
BELÄGGNING

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Förbättrad formbarhet

Förbättrad färg- och glanskonsekvens

FÄRGPALETT
 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR11 / SS0830 Pine Green

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
GreenCoat RWS
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Mekanisk hållbarhet

Förbättrad formbarhet

Korrosionsresistens

Hållbarhet utomhus

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR4F8 / SS0510 Ocean Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
Energy Interior
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Energieffektiv

FÄRGPALETT
 • SS0046 Silver metallic

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
Epoxy
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Vidhäftning

Korrosionsresistens

FÄRGPALETT
DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
FoodSafe laminat
BELÄGGNING

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Livsmedelssäkerhet

Mekanisk hållbarhet

FÄRGPALETT
DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
Nova
BELÄGGNING

Normal

Matt

Huvudsakliga egenskaper

Mekanisk hållbarhet

Korrosionsresistens

FÄRGPALETT
 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR19 / SS0001 Snow White

 • RR268 / SS0022 Limestone Grey

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR7G3 / SS0762 Red Clay

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR5J3 / SS0975 Silver Fir Green

 • RR594 / SS0874 Leaf Green

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR40 / SS0045 Metallic Silver

 • RR41 / SS0044 Metallic Dark Silver

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
P200
BELÄGGNING

Präglad

Huvudsakliga egenskaper

Mekanisk hållbarhet

Korrosionsresistens

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR 20 Vit

 • RR 21 Ljusgrå

 • RR 23 Mörkgrå

 • RR 29 Röd

 • RR 32 Mörkbrun

 • RR 33 Svart

DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
Polyester
BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Brett färgurval

FÄRGPALETT
 • RR106 / SS0009 Frost White

 • RR1H3 / SS0020 Nordic White

 • RR20 / SS0005 Winter White

 • RR268 / SS0022 Limestone Grey

 • RR21 / SS0011 Pebble Grey

 • RR22 / SS0554 Stone Grey

 • RR237 / SS0061 Rock Grey

 • RR2H8 / SS0087 Anthracite Grey

 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR8H2 / SS0426 Hazelnut Brown

 • RR827 / SS0434 Acorn Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

 • RR7F2 / SS0742 Brick Red

 • RR24 / SS0189 Harvest Yellow

 • RR5J3 / SS0975 Silver Fir Green

 • RR594 / SS0874 Leaf Green

 • RR11 / SS0830 Pine Green

 • RR35 / SS0558 Lake Blue

 • RR4F8 / SS0510 Ocean Blue

DATABLAD

English

BELÄGGNING

Huvudsakliga egenskaper

Brett färgurval

FÄRGPALETT
DATABLAD

English

PRODUKTNAMN
Rough Matt Polyester
BELÄGGNING

Huvudsakliga egenskaper

Hållbarhet utomhus

Mekanisk hållbarhet

FÄRGPALETT
 • RR23 / SS0036 Mountain Grey

 • RR2H3 / SS0534 Slate Grey

 • RR33 / SS0015 Nordic Night Black

 • RR32 / SS0387 Walnut Brown

 • RR887 / SS0435 Chestnut Brown

 • RR29 / SS0758 Cottage Red

DATABLAD

English

BELÄGGNING

Normal

Huvudsakliga egenskaper

Mekanisk hållbarhet

FÄRGPALETT
DATABLAD

English