5

Ett brett sortiment kulörer för GreenCoat-produkter

Livfulla och beständiga – GreenCoat-produkterna finns i en mängd olika kulörer. Här nedan hittar du våra 28 ledande kulörer, utvalda av arkitekter, byggare och partners. Alla är noggrant utvalda efter trender i bygg- och designbranschen. 
Vi rekommenderar att du beställer ett GreenCoat-kulörprov för korrekt färgåtergivning från: samples.greencoat@ssab.com.
Om du inte hittar färgen du letar efter finns det ett brett sortiment anpassade GreenCoat-kulörer och -ytor, och nya kan tas fram baserat på dina önskemål.

 

Frost White
RR106 / SS0009 
GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Cool, Polyester 
Nordic White
RR1H3 / SS0020
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Hiarc+, Polyester 
Winter White
RR20 / SS0005
GreenCoat PLX Pro BT*, GreenCoat Pural*+,
GreenCoat Pro BT*,  GreenCoat Hiarc*,  
GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, Polyester 
 
 
 
 
 
 
 
Snow White
RR19 / SS0001
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat Pro BT*+,
GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS 
Limestone Grey
RR268 / SS0022
 GreenCoat Pro BT*+, Polyester
Pebble Grey
RR21 / SS0011
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,  
GreenCoat Pural*+, GreenCoat Pro BT*+,
GreenCoat Hiarc*,  GreenCoat Crown BT*,
GreenCoat RWS, Polyester 
Stone Grey
RR22 / SS0554
GreenCoat PLX Pro BT*, GreenCoat FAP Pro BT*,
GreenCoat Pural*+, GreenCoat Pro BT*,
GreenCoat Hiarc*, GreenCoat RWS, Polyester 
Rock Grey
RR237 / SS0061
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Hiarc*,
Polyester 
Anthracite Grey
RR2H8 / SS0087
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*,
GreenCoat Crown BT*+,  GreenCoat RWS, GreenCoat Cool,
Matt Polyester, Polyester
Mountain Grey
RR23 / SS0036
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*+, GreenCoat Pro BT*+,
GreenCoat Mica BT,  GreenCoat Hiarc*+, GreenCoat Crown BT*+,
GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, GreenCoat Cool,
GreenCoat Hiarc Cool, Rough Matt Polyester,
Matt Polyester, Polyester
Slate Grey
RR2H3 / SS0534
GreenCoat PLX Pro BT*, GreenCoat FAP Pro BT*,
GreenCoat Pural+,  GreenCoat Pro BT*,
GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*,
GreenCoat Purex, Rough Matt Polyester,
Matt Polyester, Polyester
Nordic Night Black
RR33 / SS0015
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*+,  GreenCoat Pro BT*+,  
GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*+,
GreenCoat Crown BT*+, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS,
GreenCoat Cool, Rough Matt Polyester,
Matt Polyester, Polyester
Walnut Brown
RR32 / SS0387
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*+,  GreenCoat Pro BT*+,  
GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*,
GreenCoat Crown BT*,  GreenCoat Purex,
GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Matt Polyester, Polyester 
Chestnut Brown
RR887 / SS0435
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*+,  GreenCoat Pro BT*+,
GreenCoat Mica BT, GreenCoat Purex,
GreenCoat RWS,  Rough Matt Polyester,  
Matt Polyester, Polyester 
Hazelnut Brown
RR8H2 / SS0426
GreenCoat Pural*, GreenCoat Hiarc*, Polyester 
Acorn Brown
RR827 / SS0434
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Crown BT*+,
GreenCoat RWS,  GreenCoat Cool, Matt Polyester, Polyester
Cottage Red
RR29 / SS0758
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*+,  GreenCoat Pro BT*+,
GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*,
GreenCoat Crown BT*, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, 
GreenCoat Cool,  Rough Matt Polyester, Matt Polyester, Polyester
Brick Red
RR7F2 / SS0742
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*+, GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Mica BT, 
GreenCoat Crown BT*+, GreenCoat RWS, Polyester 
Red Clay
RR7G3 / SS0762 
GreenCoat PLX Pro BT+, GreenCoat FAP Pro BT+,
GreenCoat Pro BT+, GreenCoat Mica BT, Matt Polyester 
Harvest Yellow
RR24 / SS0189
GreenCoat PLX Pro BT*, GreenCoat FAP Pro BT*,
GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*,
GreenCoat Hiarc*, Polyester 
Silver Fir Green
RR5J3 / SS0975
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural+, GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Hiarc*,
GreenCoat Cool, Polyester 
Leaf Green
RR594 / SS0874
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*+
Pine Green
RR11 / SS0830
GreenCoat PLX Pro BT*, GreenCoat FAP Pro BT*,
GreenCoat Pural*+, GreenCoat Pro BT*,  
GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Purex,
GreenCoat RWS, Matt Polyester, Polyester 
Lake Blue
RR35 / SS0558
GreenCoat PLX Pro BT*, GreenCoat FAP Pro BT*,
GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*,
GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*,
GreenCoat Crown BT*, Polyester
Ocean Blue
RR4F8 / SS0510
 GreenCoat Hiarc*, Polyester
Metallic Silver
RR40 / SS0045
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*+,
GreenCoat Hiarc*+, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS,
GreenCoat Hiarc Cool, GreenCoat Anti-Graffiti BT°
Metallic Dark Silver
RR41 / SS0044
GreenCoat PLX Pro BT*+, GreenCoat FAP Pro BT*+,
GreenCoat Pro BT*+, GreenCoat Hiarc*+,
GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS,
GreenCoat Hiarc Cool 
Metallic Titanium
RR45
GreenCoat Hiarc*
* blank + matt Om * eller + inte anges vid produktnamnet finns produkten endast i en glansnivå, som anges på databladet, www.ssab.com/GreenCoat.
° Observera att en färg med GreenCoat Anti-Graffiti BT kan skilja sig något från andra produkter med samma kulör.