5
Hållbarhet
Hållbart byggande med GreenCoat®

Hållbart byggande med GreenCoat®

GreenCoat® färgbelagda stål ligger i framkant när det gäller hållbara byggnadstrender över hela världen. Det har många fördelar jämfört med traditionella material som zink och aluminium, som gör det möjligt att skapa byggnader med minsta möjliga inverkan på miljön. 
Swedish rapeseed oil for sustainable building

Stålets hållbarhet

Stål är ett av de få material som kan återvinnas till 100 procent. Det betyder att det kan användas effekt om och om igen utan att förlora någon av sina egenskaper eller prestanda – och utan att generera farligt avfall. Stål är dessutom lätt att återvinna och återanvända, och det släpper ut mindre koldioxid under framställningen än andra vanliga byggnadsmaterial som aluminium. 

På SSAB används cirka 20 procent återvunnet metallskrot i samband med produktionen av stål i Sverige och Finland, och 100 procent i USA. Det ger ett totalt genomsnitt på 45 procent för alla produktionsanläggningar.

Stål är också att föredra framför andra metaller när det gäller byggnation. Många länder förbjuder användning av icke-järnhaltiga metaller som zink och koppar i byggnader på grund av risken för markförorening när dessa metaller sköljs ned i marken vid regn. 

Redan idag avger SSABs masugnar 7 procent mindre koldioxid än EU-genomsnittet. Genom vårt gemensamma teknikinitiativ HYBRIT siktar vi på att praktiskt taget eliminera alla koldioxidutsläpp i ståltillverkningen. 

 House KD made from GreenCoat steel
40 years of worldwide outdoor testing for increased durability
GreenCoat® och miljövänligare transporter

GreenCoat® och miljövänligare transporter

SSABs miljömål när det gäller logistik hanteras via ett certifierat miljöledningssystem. Målet är att öka andelen logistikkontrakt med samarbetspartner som tecknat avtal om energieffektivitet inom logistik- och transportsektorn.

För närvarande görs omkring 85 procent av SSABs landtransporter per ton produkter av samarbetspartner som är bundna av dessa avtal. SSAB strävar även efter att optimera transporter, maximera nyttolaster och kombinera transporter så effektivt som möjligt. 


Miljöcertifieringar och miljömärkning

Miljöcertifieringar och miljömärkning

SSAB bevakar och förutser aktivt framtida förändringar i miljö-, säkerhets- och kemikalielagstiftning och uppfyller gällande kemikaliebestämmelser. GreenCoat® färgbelagda stålprodukter överensstämmer därmed med följande bestämmelser:

  • REACH-bestämmelser
  • CLP (1272/2008/EG)
  • SundaHus
  • BASTA (2017:A1)
  • Byggvarubedömningen (BVB, 2013)
  • Byggvarudeklarationer (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007).
 

Beställ prover och begär mer information

Ta kontakt om du vill beställa prover av beläggningen med hållbar svensk rapsolja som finns i flera varianter med matta, blanka och metalliska ytor och för ett stort antal olika byggtillämpningar. 

Kontakta oss