5
EcoUpgraded container för avfallsåtervinning

”Transportera last – inte stål”

Återvinningscontainer

Genom att avlägsna förstyvningar och utnyttja den höga bärförmågan och långa livslängden hos Hardox® 450 kunde vikten reduceras med 35 % samtidigt som livslängden fördubblades från 6 till 12 år.

 

SSAB EcoUpgraded

Tillsammans med våra kunder uppgraderar SSAB ständigt olika konstruktioner av stål. SSAB EcoUpgraded minskar mängden CO2 både i stålproduktionen och under maskinens hela livslängd.

Från tidpunkten då koldioxidminskningen överstiger utsläppen från tillverkningen är skopans användning en ren koldioxidbesparing.

Koldioxidbesparing

  Beräkningsdata
Bränsleförbrukning, fullastad 34 liter/100 km
Bränsleförbrukning, utan last 24 liter/100 km
Maskinanvändning per år 100 000 km/år
Sträcka med maximal last 50 %
Livslängd 12 år
Maximal nyttolast (före uppgradering) 13 260 kg
Bruttovikt (fullastad) 26 000 kg
Vikt originaldelar 4 020 kg
Vikt uppgraderade delar 2 620 kg
Total viktbesparing med slitstarkt stål under produktens livslängd 4 202 kg