5
SSAB Form 200

SSAB Form 200

Ett mjukt stål för moderna produktionsmetoder

SSAB Form 200 är ett mjukt stål som är avsett för formning, med bästa tänkbara egenskaper för både dragning och sträckformning. SSAB Form 200 används för en lång rad tillämpningar inklusive fordonsdelar, kylskåp och värmeelement.

SSAB Form 200 har jämna egenskaper som passar för moderna och snabba produktionsmetoder.

SSAB Form 200 Kallvalsat

SSAB Form 200 Kallvalsat

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Djupdragning

DIMENSIONER

T: 0.6 - 3 mm

B: Upp till 1500 mm

L Upp till 8500 mm

STANDARDER

EN 10130

EN 10131

DATABLAD