5
SSAB Laser
DET BÄSTA VALET FÖR SNABB OCH EXAKT LASERSKÄRNING

SSAB LASER – MAXIMERA DIN PRODUKTION MED PREMIUMSTÅL FÖR LASERSKÄRNING

Det avancerade höghållfasta konstruktions- och kallformningsstålet för laserskärning. SSAB Laser® förbättrar den allmänna produktiviteten, avkastningen och slutproduktens kvalitet. SSAB Laser® har garanterad planhet både före och efter laserskärning.

Det bästa stålet för snabb och exakt laserskärning

 • Överlägsen stålrenhet
 • Optimerad och konsekvent kemisk sammansättning
 • Snäva och konsekventa dimensionstoleranser
 • Egenskaperna överträffar alltid EN-standarder
 • Förbättrad slagseghet vid låga temperaturer
 • Optimerad ytkvalitet för laserskärning
 • Snäv materialindelning (nesting) med gemensamma skärlinjer
 • Förstklassiga skärkanter även vid höga skärhastigheter
 • Planhetsavvikelse i skurna delar ≤ 3,0 mm/m
 • Förutsägbara och konsekventa resultat vid kallformning
 • Samma bockningsgarantier för alla riktningar
 • Inre bockningsradie 0,0 x tjockleken för MC Plus-sorter

Minska spillet med premiumstål för laserskärning

Planheten och kallformbarheten  hos SSAB Laser® sätter en ny standard för  prestanda i automatiserade processer.

Total processkontroll under produktionen resulterar i ett fullständigt plant material. Vårt stål för laserskärning uppfyller de allra högsta kraven på snabb och problemfri hantering med kortare produktionstid, mindre behov av omarbetning och högre precision i de skurna komponenterna.

Utmärkta prestanda

Kvalitet på skärkant

Kvalitet på skärkant

Med rätt parametrar kan SSAB Laser® h jälpa er att uppnå betydligt högre skärha stighet med bibehållen hög kvalitet på skä rkanten till och med vid plåttjocklek ar på 30 mm
Öka utbytet

Öka utbytet

SSAB Laser® kan öka utbytet med upp till 10 %. Och med gemensamma skärlinjer kan du öka utbytet med hela 30 %, vilket ger direkta kostnadsbesparingar i tillverkningen.
Garanterad planhet

Garanterad planhet

SSAB Laser® är det enda stålet i världen s om har en garanterad planhetsavvikelse på maximalt 3 mm/m efter laserskärning  som standard.

Maximera produktionen med SSAB Laser® Plus

SSAB Laser ® Plus ger ännu högre prestanda. Plus står för ökad slagseghet och förbättrad bockbarhet. Ökad slagseghet minimerar risken för sprickor under produktionen och i slutprodukten. SSAB Laser® Plus har en garanterad bockningsradie på 0,0–1,0 gånger tjockleken, beroende på stålsort och produktform.

De garanterade snäva bockningsradierna är lika i alla riktningar, vilket möjliggör flexiblare nestning. Tack vare den snäva bockningsradien kan konstruktörer skapa sofistikerade produkter som kräver mindre bearbetning. Formning istället för svetsning är ett effektivt sätt att förkorta ledtiderna och minska produktionskostnaderna.
Direct access to expertise and technical support
Many ways to get your steel

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information eller en offert, kontakta oss gärna. Vårt team är här för att hjälpa dig.

Kontakt