5
SSAB Laser 250C

SSAB Laser® 250C

Avancerat varmvalsat konstruktionsstål för kallformning, optimerat för laserskärning, med en lägsta sträckgräns på 250 MPa.

SSAB Laser® 250C Plus är det optimala stålet för för laserskärning och kallformning med garanterad planhet efter laserskärning.

SSAB Laser® 250C är ett resultat av heltäckande produktionsprocesstyrning. Varje steg på vägen räknas, från flytande järn till varmvalsad och längdskuren tunnplåt. Den kemiska sammansättningen med låg halt av svavel, fosfor och kisel i kombination med den fulländade varmvalsningsprocessen skapar en enhetlig och helt jämn yta för optimal laserskärning.

SSAB Laser® 250C har ""dead-flat-teknologi"". Planheten före och efter laserskärningen garanteras till ≤ 3,0 mm/m.

SSAB Laser® 250C uppfyller och överträffar kraven för EN 10025-2 för S235J2C+N. Dubbel materialcertifiering och CE-märkning kan fås på begäran. Dimensionstoleranserna för SSAB Laser® överstiger kraven i EN 10051 för varmvalsad tunnplåt och EN 10029 för varmvalsad plåt.

Produktfamiljen SSAB Laser® består av varmvalsad plåt och tunnplåt och kallvalsad tunnplåt med sträckgränsnivåer på upp till 460 MPa. Alla produkter drar nytta av överlägsen renhet i stålet , välbalanserad och enhetlig kemi, optimerat för laserskärning samt snäva och enhetliga dimensionstoleranser.

Dimensionsintervall

SSAB Laser 250C finns i tjocklekar på 2.00 - 30.00 mm och bredder upp till 1860 mm som formatklippt plåt eller 3300 mm som plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt och 15 meter som plåt.

Tillgängliga standarder

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

SSAB Laser® 250C

SSAB Laser® 250C

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Laserskärning

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 2 - 30 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

DATABLAD