5
SSAB Laser 275C

SSAB Laser® 275C

Avancerat varmvalsat konstruktionsstål för kallformning, optimerat för laserskärning, med en lägsta sträckgräns på 275 MPa.

SSAB Laser® 275C är positionerat mellan SSAB Laser® 250C och SSAB Laser® 355C och kan vara just det stål du behöver för era produkter. SSAB Laser® 275C är ett resultat av heltäckande produktionsprocesstyrning. Dess kemiska sammansättning med låg halt av svavel, fosfor och kisel i kombination med den fulländade varmvalsningsprocessen skapar en enhetlig och helt jämn ytaför optimal laserskärning.

SSAB Laser® 275C har ""dead-flat-teknologi"". Planheten före och efter laserskärningen garanteras till ≤ 3,0 mm/m.

SSAB Laser® 275C uppfyller och överträffar kraven för EN 10025-2 för S275J2C+N. Dubbel materialcertifiering och CE-märkning kan fås på begäran. Dimensionstoleranserna för SSAB Laser® överstiger kraven i EN 10051 för varmvalsad tunnplåt och EN 10029 för varmvalsad plåt.

Produktfamiljen SSAB Laser® består av varmvalsad plåt och tunnplåt och kallvalsad tunnplåt med sträckgränsnivåer på upp till 460 MPa. Alla produkter drar nytta av överlägsen renhet i stålet , välbalanserad och enhetlig kemi, optimerat för laserskärning samt snäva och enhetliga dimensionstoleranser.


Dimensionsintervall

SSAB Laser 275C finns i tjocklekar på 2.00–30.00 mm och bredder upp till 1860 mm som formatklippt plåt eller 3300 mm som plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt och 15 meter som plåt.

Tillgängliga standarder

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

SSAB Laser® 275C

SSAB Laser® 275C

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Laserskärning

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 2 - 30 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

DATABLAD