5
SSAB Laser 355ML Plus

SSAB Laser® 355ML Plus

SSAB Laser® 355ML Plus är ett avancerat termomekaniskt valsat svetsbart finkornigt stål för laserskärning och kallformning.

SSAB:s planhetsgaranti är ≤ 3,0 mm avvikelse, både före och efter laserskärning. SSAB Laser® 355ML Plus uppfyller eller överträffar kraven på EN 10025-4. Dubbel materialcertifiering och CE-märkning kan fås på begäran.

SSAB Laser® 355ML Plus levereras med mycket mer än bara SSAB:splahetsgaranti på ≤ 3,0 mm avvikelse före laserskärning och för laserskurna delar. Bearbetnings efter skärning som kallformning drar nytta av den minsta inre bockningsradien på 1,0 x tjocklek vid 90° bockningssvinkel. Anslagsenergin garanteras vara ≥ 40 J vid -50 °C, vilket tillåter användning under arktiska förhållanden, eller i någon del, komponent eller produkt som fordrar ökad seghet.

SSAB Laser® 355ML Plus är, liksom alla produkter och kvaliteter i SSAB Laser®-produktfamiljen, resultatet av heltäckande processkontroll. Överlägsen renhet i stålet och en enhetlig kemisk sammansättning med låga halter av svavel, fosfor och kisel utgör grunden. Varmvalsningsprocessen är optimerad till perfektion och ger plåten dess typiska jämna och vidhäftande, mikroskaliga ytjämnhet, optimerad för laserskärning.

Produktfamiljen SSAB Laser® består av varmvalsad plåt och tunnplåt och kallvalsad tunnplåt med sträckgränsnivåer på upp till 460 MPa. Alla produkter drar nytta av överlägsen renhet i stålet , välbalanserad och enhetlig kemi, optimerat för laserskärning samt snäva och enhetliga dimensionstoleranser.

Dimensionsintervall

SSAB Laser 355ML Plus finns i tjocklekar på 8.00–30.00 mm och bredder upp till 3300 mm. Längder upp till 15 meter.

Tillgängliga standarder

EN 10029

SSAB Laser® 355ML Plus

SSAB Laser® 355ML Plus

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Laserskärning

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 8 - 30 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 15000 mm

STANDARDER

EN 10029

DATABLAD