5 5
SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN

Grovplåt av normaliserat valsat konstruktionsstål.

SSAB Multisteel SN är ett varmvalsat konstruktionsstål för allmänna stålkonstruktioner. SN = Structural Normalized.

SSAB Multisteel SN överträffar kraven för många standardstålsorter och är ett mångsidigt konstruktionsstål för tillverkade produkter och stålstommar. Formbarhet och mycket jämn kvalitet garanterar snabb, oavbruten produktion som ger tydliga besparingar i materialkostnader.

SSAB Multisteel SN överträffar flera stålstandarder och finns som fyra stålsorter: S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N och S355JR+N enligt EN 10025-2.

CE-märkning:

SSAB Brahestad är berättigat att använda CE-märkningen för konstruktionsstål enligt EN 10025-2 baserat på EN 10025-1.

CE-märkningen finns på en extra sida i kontrollintyg 3.1 för S355K2+N.

Dimensionsintervall

SSAB Multisteel SN finns i tjocklekar mellan 5,00 och 150,00 mm.

Tillgängliga standarder

EN 10025-2

SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 5 - 150 mm

STANDARDER

EN 10025-2

DATABLAD