5
SSAB Multisteel SNL

SSAB Multisteel SNL

Grovplåt av normaliserat konstruktionsstål.

SSAB Multisteel SNL är ett varmvalsat konstruktionsstål för allmänna stålkonstruktioner. SNL = Structural Normalized Low Temperature

SSAB Multisteel SNL överträffar kraven för många standardstålsorter och är ett mångsidigt konstruktionsstål för tillverkade produkter och stålstommar. Formbarhet och mycket jämn kvalitet garanterar snabb, oavbruten produktion som ger tydliga besparingar i materialkostnader.

SSAB Multisteel SNL överträffar flera stålstandarder och finns som sex standardstålsorter: S355N och S355NL enligt EN 10025-3 och S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N och S355JR+N enligt EN 10025-2.


CE-märkning:

SSAB Brahestad är berättigat att använda CE-märkningen för konstruktionsstål enligt EN 10025-2 och EN 10025-3 baserat på EN 10025-1.

CE-märkningen finns på en extra sida i kontrollintyg 3.1

Dimensionsintervall

SSAB Multisteel SNL finns i tjocklekar mellan 5,00 och 150,00 mm.

Tillgängliga standarder

EN 10025-2

EN 10025-3

SSAB Multisteel SNL

SSAB Multisteel SNL

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 5 - 150 mm

STANDARDER

EN 10025-2

EN 10025-3

DATABLAD