5
Produkterbjudande och datablad SSAB Weathering och COR-TEN®-stål ger viktbesparingar i frakt- och transportutrustning
Väderbeständigt stål sparar vikt och underhållskostnader

Väderbeständigt stål sparar vikt och underhållskostnader

COR-TEN® är ett licensierat varumärke och är en del av  SSAB Weathering-familjen.
 

Tunga transporter är perfekta för SSAB Weathering- och COR-TEN® stål. Rullande materiel och transportcontainrar utsätts för extrema förhållanden som kan växla enormt på kort tid i form av regn, sol, vind eller snö. Ett sådant omväxlande klimat är perfekt för väderbeständiga stål som kräver omväxlande våta och torra förhållanden för att oxideringen ska äga rum och skapa den unika slitstarka patinan med skyddande rost. 

Dessutom behåller inte SSAB Weathering-stål fukt – som främjar korrosion – på samma sätt som konventionella stål, vilket betyder att det transporterade godset håller längre.

Höghållfast stål för järnvägsfordon och transportcontainrar

Järnvägsvagnar och fraktcontainrar av höghållfasta Weathering-stål är extremt starka, slittåliga och relativt lätta jämfört med andra material för godstransport. Lägg till detta de rostbeständiga egenskaperna och du får järnvägsvagnar och containrar som kan hantera större nyttolaster under längre tid och med lägre energibehov.

 

Låga ingångskostnader och underhållskostnader

En annan viktig anledning till att SSAB Weathering och COR-TEN® stål används för godstransporter och transportcontainrar är låga start- och underhållskostnader. Till skillnad mot konventionella stål behöver väderbeständiga stål inte målas. Patinan som skapas av oxideringen skyddar det underliggande stålet. Denna naturliga process innebär att man inte har några kostnader för lackering eller omlackering under stålets hela livslängd.

Korrosionsresistent stål

Korrosionsbeteende jämfört med vanligt kolstål

Korrosionsbeteende jämfört med vanligt kolstål

Weathering-stålet har ett patinaskikt som står emot cyklisk korrosionsförlust. Under de första åren av patineringsprocessen går korrosionen nästan lika snabbt som hos vanligt kolstål.

Utomhusexponering i Finland efter de första 10 åren

Patinabildningen är beroende av de atmosfäriska förhållandena. På landsbygden ger både COR-TEN A och COR-TEN B en påtaglig minskning av korrosionstakten jämfört med vanligt kolstål S355. I industriella områden ger COR-TEN A det bästa motståndet mot korrosion tack vare fosforlegeringen.

Att måla eller inte måla – det är du som bestämmer 

För de flesta bro- och konstruktionsmaterial har du inget val – antingen måste de målas, som konventionella stål, eller lämnas obehandlade, som betong. Men för SSAB Weathering och COR-TEN® stål fungerar båda alternativen. 

Om de målas har färgen god vidhäftning tack vare stålets textur. Stålets slitagesäkra egenskaper ger också en ”självläkande effekt” som minimerar rostutbredning.

Dessutom är porös expanderande rost inte något problem i konstruktioner av SSAB Weathering-stål – i motsats till kolstål. Allt som allt innebär dessa faktorer att färgbeläggningen på väderbeständigt stål håller dubbelt så länge som på vanligt stål. Som en tumregel gäller att en konventionell stålbro måste målas dubbelt så ofta som en bro av SSAB Weathering-stål. Det betyder också att målat väderbeständigt stål ser bättre ut under längre tid.

Lågt miljöavtryck

SSAB Weathering och COR-TEN® stål har mindre miljöpåverkan än konventionella stål. Utsläpp och föroreningar från målning och skrapning (före omlackering) kan helt undvikas om vagnar och containrar lämnas omålade. Stål är dessutom 100 procent återvinningsbart och kan användas som ersättning för trä, och i det fallet slipper man använda skadliga impregneringsmedel.
Environmentally-friendly steel
 SSAB Weathering steels: ready for the workshop
As with all critical materials and components there are recommendations for application use of SSAB weatheriAs with all critical materials and components there are recommendations for application use of SSAB weathering COR-TEN® steels. ng COR-TEN® steels.

Download recommendations for application use of SSAB weathering COR-TEN®

Download brochure

Heavy transport brochure

Ta kontakt

Ring eller skicka e-post om du vill fråga om priser och hur du beställer SSAB Weathering och COR-TEN® korrosionsbeständigt stål.

Kontakta oss