5
Processindustrin
KORROSIONSBESTÄNDIGT STÅL FÖR SVAVELRIK ATMOSFÄR ELLER MED HÖG TEMPERATUR

KORROSIONSBESTÄNDIGT STÅL FÖR SVAVELRIK ATMOSFÄR ELLER MED HÖG TEMPERATUR

COR-TEN® är ett licensierat varumärke och är en del av  SSAB Weathering-familjen.

SSAB Weathering- och COR-TEN®-stål används ofta i den petrokemiska industrin för industriella värmeväxlare och skorstenar. Dessa slitstarka stål är motståndskraftiga mot svavelmättad atmosfär med hög temperatur, dvs. förhållanden som är skadliga för andra typer av stål.

En svavelrik atmosfär uppstår när olja, kol eller annat organiskt material förbränns.

COR-TEN Loves hot temperatures and corrosive environments

Älskar varma temperaturer och korrosiva miljöer

Till skillnad från konventionella kolstål är SSAB Weathering stål perfekta för varma, korrosiva miljöer. Den stora skillnaden i prestanda blir tydlig när man jämför ståltyper i de extrema användningsförhållanden som gäller i svavelrika miljöer:

  • Vid temperaturer mellan 540 °C och 650 °C ger COR-TEN® långt större motstånd mot skalning än kolstål.
  • I lastbärande konstruktioner är högsta rekommenderade temperatur för COR-TEN® B 425 °C.
  • När en konstruktion utsätts för mycket starka spänningar är rekommenderad högsta temperatur för COR-TEN® A 450 °C.
 

Rost – det perfekta skyddet

SSAB Weathering stål har mycket hög hållfasthet. De skyddas av ett patinaskikt av rost som bildas i oxideringsprocessen – en process som avsevärt påskyndas i frätande, svavelrika miljöer. Tack vare detta kräver omålat Weathering stål (ofta kallat atmosfäriskt korrosionsbeständigt stål) minimalt underhåll. 

Faktum är att nästan alla skorstenar som tillverkats av SSAB Weathering-stål och används i svavelrika miljöer fortfarande står kvar och är i bruk.

 

Korrosionsresistent stål

Korrosionsbeteende jämfört med vanligt kolstål

Korrosionsbeteende jämfört med vanligt kolstål

Weathering-stålet har ett patinaskikt som står emot cyklisk korrosionsförlust. Under de första åren av patineringsprocessen går korrosionen nästan lika snabbt som hos vanligt kolstål.

Utomhusexponering i Finland efter de första 10 åren

Patinabildningen är beroende av de atmosfäriska förhållandena. På landsbygden ger både COR-TEN A och COR-TEN B en påtaglig minskning av korrosionstakten jämfört med vanligt kolstål S355. I industriella områden ger COR-TEN A det bästa motståndet mot korrosion tack vare fosforlegeringen.

Måla en gång i stället för två

Även om SSAB Weathering- och COR-TEN®-stål inte behöver målas är det inte ovanligt att det görs, i synnerhet av höga skorstenar som kan ses på flera kilometers håll. När stålet målas får det en mycket vidhäftande yta samtidigt som det säkerställer att det inte finns någon porös rost som expanderar – något som kan vara ett problem med kolstål.

Stålet är också känt för sin "självläkande effekt", som minimerar rostutbredningen under en målad yta.

Det har till följd att intervallet mellan färgbeläggningarna är dubbelt så långt som med kolstål. Det innebär också att målat SSAB Weathering- och COR-TEN®-stål håller sig snyggare under längre tid än andra målade stål. 

Weathering-stål i svavelrika miljöer

SSAB Weathering- och COR-TEN®-stål förlänger livslängden på många applikationer som kontinuerligt utsätts för svavelmättade miljöer med hög temperatur. Korgar och plattor i värmeväxlare, förvärmare och gas-gasvärmare är typiska exempel på produkter som lämpar sig väl för dessa stål. 

Vid temperaturer mellan 100 och 160 °C tål SSAB Weathering-stål rökgaser bättre än kolstål om ytan då och då blir våt. Vid cirka 110 °C har de till och med bättre motståndskraft än rostfritt stål.

 
Weathering steels in sulfur rich
High strength structural steel
Rrecommendations for application use of SSAB Weathering and COR-TEN® steels

Download recommendations for application use of SSAB Weathering and COR-TEN® steels

Ta kontakt

Ring eller skicka e-post om du vill fråga om priser och hur du beställer SSAB Weathering och COR-TEN® korrosionsbeständigt stål.

Kontakta oss