5 5
COR-TEN

COR-TEN®

För extra väderbeständighet och lång livslängd

Med sina korrosionsskyddande egenskaper minimerar COR-TEN® behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel.

Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör COR-TEN® till ett miljövänligt stålval.

Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

COR-TEN® A, varmvalsat

COR-TEN® A, varmvalsat

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

Väderbeständigt stål

DIMENSIONER

T: 2 - 12.7 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 15000 mm

STANDARDER

EN 10051

EN 10029

DATABLAD

English