5
Konstruktioner och broar
SSAB Weathering-stål och COR-TEN® för konstruktioner och broar

VÄDERBESTÄNDIGT STÅL FÖR SKYDD AV KONSTRUKTIONER OCH BROAR

COR-TEN® är ett licensierat varumärke och är en del av SSAB Weathering-familjen.

SSAB Weathering och COR-TEN® är korrosionsresistenta stål som sparar kostnader från dag ett. Det gör dem till idealiska bromaterial. Till skillnad från de flesta stålkonstruktioner behöver SSAB Weathering-stål inte målas, vilket sänker underhållskostnaderna avsevärt. Och om en bro eller konstruktion i väderbeständigt stål ändå målas, behöver den inte målas om lika ofta som konventionella stål.

Eftersom hög hållfasthet är avgörande för bro- och konstruktionsmaterial har SSAB Weathering- och COR-TEN®-stål en sträckgräns upp till 960 MPa. Det gör det möjligt att utforma lättare konstruktioner som är lättare att transportera och bygga upp. Dessutom uppfyller väderbeständigt stål, precis som konventionella stål, många krav på nya broprojekt, såsom kort byggtid, flexibel design och varierande konstruktionsdjup – och dessutom ser det fantastiskt ut. SSAB Weathering-stål används av stolta brobyggare och finansiärer över hela världen.

Underhålls av rost

Tack vare det yttre skiktet av rost som skapas i oxideringsfasen när de åldras, behöver konstruktioner av SSAB Weathering- och COR-TEN®-stål inte målas. Patinan uppför sig på samma sätt som färg och skyddar det underliggande stålet. Men den varken flagar eller spricker och behöver inte bytas. Detta ger förstås avsevärda besparingar i underhållskostnader både i pengar och tid. Faktum är att eftersom oxideringen sker naturligt i väderbeständigt stål, behövs det ingen ytbehandling och de initiala produktionskostnaderna är därför lägre. 

Om man målar en bro eller konstruktion av SSAB Weathering-stål, behöver den inte målas om lika ofta. 

Miljövänligt stål

SSAB Weathering och COR-TEN® stål har mindre miljöpåverkan än konventionella stål. Utsläpp och föroreningar från omgivande ytor som orsakas av målning och skrapning (före omlackering) kan helt undvikas om bron förblir omålad. SSAB Weathering-stål är också 100 procent återvinningsbart, ett viktigt säljargument för många stora infrastrukturprojekt i dag.

Väderbeständiga stål kan även användas som ersättning för trä, och i det fallet slipper man använda skadliga impregneringsmedel.

SSAB Weathering and COR-TEN® steels have a much smaller environmental footprint than conventional steel.
Weathering steel application

Att måla eller inte måla – det är du som bestämmer 

För de flesta bro- och konstruktionsmaterial har du inget val – antingen måste de målas, som konventionella stål, eller lämnas obehandlade, som betong. Men för SSAB Weathering och COR-TEN® stål fungerar båda alternativen. 

Om de målas har färgen god vidhäftning tack vare stålets textur. Stålets slitagesäkra egenskaper ger också en ”självläkande effekt” som minimerar rostutbredning.

Dessutom är porös expanderande rost inte något problem i konstruktioner av SSAB Weathering-stål – i motsats till kolstål. Allt som allt innebär dessa faktorer att färgbeläggningen på väderbeständigt stål håller dubbelt så länge som på vanligt stål. Som en tumregel gäller att en konventionell stålbro måste målas dubbelt så ofta som en bro av SSAB Weathering-stål. Det betyder också att målat väderbeständigt stål ser bättre ut under längre tid.

Steel bridge

SSAB Weathering-stål: Landskapsvänliga material

Konstruktionens utseende är en viktig faktor för alla infrastrukturprojekt, särskilt när det gäller storskaliga byggen som broar eller torn.  Patinan på SSAB Weathering-stål är känd för att smälta in i omgivningen, speciellt på landsbygden. De kan också ge en mjukare framtoning när de används tillsammans med betong eller andra byggnadsmaterial som kan bli för dominerande på egen hand.

Observera att färgen och texturen i väderbeständiga stål varierar över tid och med exponering för klimatförhållanden.

 
SSAB Weathering steel: Landscape-friendly material
Eiffel tower

Download recommendations for application use of SSAB Weathering and COR-TEN® steels

Ta kontakt

Ring eller skicka e-post om du vill fråga om priser och hur du beställer SSAB Weathering och COR-TEN® korrosionsbeständigt stål.

Kontakta oss