5
Equalizer har funnit balansen

 

Registrera dig idag för Special Steels nyhetsbrev
för att få senaste nytt om Strenx® högpresterande stål varje kvartal

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Equalizer har funnit balansen

Det sydafrikanska företaget Equalizer tänjer på gränserna inom jordbruket. Equalizer är ledande inom konstruktion, tillverkning och global distribution av utrustning för plantering och sådd, och företagets produkter hjälper jordbrukare att sänka sina kostnader och öka produktiviteten och avkastningen. Man har uppnått detta med hjälp av Strenx® höghållfast konstruktionsstål, som utgör kärnan i konstruktionsprocessen.

SSAB Strenx Equalizer

Enligt Equalizer har konstruktion av så- eller planteringsmaskiner för jordbruk en hel del gemensamt med konstruktion av broar. Styrka-vikt-förhållandet måste vara i perfekt balans. 

”Man kan inte bara öka vikten eftersom det leder till en mycket opraktisk maskin som kräver hög motoreffekt för att kunna penetrera marken. För att maskinen ska kunna utföra sin avsedda uppgift måste den vara så lätt som möjligt men även så stark som möjligt”, förklarar Gideon Schreuder, VD på Equalizer.

För att klara utmaningarna relaterade till vikt och styrka har Equalizer övergått till höghållfast konstruktionsstål för alla sina större planterings- och såmaskiner. 

Från första början

Equalizer grundades år 2000, och tusentals av företagets produkter är nu i bruk. Equalizer började använda Strenx® år 2004 och har aldrig ångrat det beslutet.  

”Vi har använt specialstål från första början och allt skulle ha varit mycket svårare utan det", förklarar Schreuder. ”En av de första enheter vi konstruerade med specialstål blev cirka 40 procent lättare jämfört med den ursprungliga konstruktionen baserad på S355-stål.” 

Under årens lopp har Strenx® gjort det möjligt för Equalizer att uppnå de prestanda som kunderna vill att produkterna ska ha, som lång livslängd och hög tillförlitlighet. Utöver dessa två nyckelfaktorer har detta även gjort företaget konkurrenskraftigt på global nivå.  

Som Equalizers produktionsdirektör Nicholas Davies förklarar är målet när man konstruerar en ny produkt inte bara att uppgradera med specialstål.

”Vi känner redan till fördelarna med höghållfast stål. Så vi vill göra allting rätt från första början. Därför ser vi till att integrera höghållfast stål redan i originalkonceptet och maskinens grundkonstruktion.”

Höghållfasta rör

SSAB Strenx Equalizer

Equalizers framsynta konstruktionstänkande har lett till att de börjat intressera sig för höghållfasta stålrör. Detta har öppnat många dörrar och gett dem möjlighet att skapa produkter med större räckvidd och mångsidighet.

”Equalizer undersöker nu möjligheten att använda höghållfasta rör som komponenter i sina maskinramar”, förklarar Ricardo de Villiers, teknisk utvecklingschef för SSAB Special Steels söder om Sahara. ”De ser det som betydligt mer kostnadseffektivt än tidigare lösningar och har till och med börjat använda Strenx® 700-rör i stället för de lägre materialkvaliteter de använde tidigare.”

För att hantera potentiella problem som högfrekventa lastcykler till följd av vibrationer vid arbete i ojämn mark kommer Equalizer att arbeta med SSAB för att fastställa rätt strategi när det gäller stålrörens kvalitet och tjocklek för varje framtida komponent.

Större, men ändå lätt

Radsåningsmaskinen Equalizer SL Maximus 24 är ett bra exempel på innovation med höghållfast stål. Arbetsbredden är den största i sitt slag i Afrika och i nivå med största såmaskinerna globalt, och det är den enda maskinen i världen som klarar en nyttolast på 10 ton.   Det ger jordbrukarna många fördelar.

”En jordbrukare kan så ytterligare 50 hektar per timme med den här maskinen, vilket är en hel del”, förklarar Nicholas Davies.  ”Samtidigt kan man spara cirka 420 liter dieselbränsle under hela såperioden.”


My Inner Strenx® 

Equalizer blev nyligen medlem i SSABs  program My Inner Strenx® för tillverkare som har ambitionen att producera bästa möjliga produkter med hjälp av Strenx® konstruktionsstål. Det ger dem utökad tillgång till support från SSAB och är ett sätt för operatörer och slutanvändare att identifiera tillverkare och produkter som använder sig av förstklassigt stål och kvalitetsstyrd produktionsteknik.

Via programmet kommer Equalizer att få råd och stöd från SSAB vid utveckling av innovationer. 

 ”Under årens lopp har specialstål gett oss möjlighet att konkurrera – en satsning på att bli bättre än någonsin tidigare och skapa konstruktioner i världsklass”, säger Schreuder. ”För att nå dit måste man ligga i framkant och Strenx® har gett oss möjlighet till detta.”