5

Strenx® 1100 Plus

Strenx® 1100 Plus är ett varmvalsat konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på 1100 MPa och otroliga svetsprestanda

Strenx® 1100 Plus* är ett nytt höghållfast konstruktionsstål med svetsegenskaper som är unika. Hållfastheten, förlängningen och slagsegheten i det svetsade området uppfyller minimigarantierna för basmaterialet.

Det ger viktiga tekniska fördelar. Du kan basera din konstruktion på samma statiska minimihållfasthet för hela applikationen, beroende på dimensioneringsreglerna. Strenx® 1100 Plus är perfekt för att tillverka lyftanordningar som är starkare, når högre och kan ta tyngre laster. Ett konstruktionsstål för högsta prestanda.

Fördelarna med Strenx 1100 omfattar:

  • Exceptionell svetsbarhet med matchande hållfasthet, förlängning och seghet över hela svetsen. Baserat på CTS-tester enligt EN ISO 17642-2:2005 kan svetsning utföras vid rumstemperatur.
  • Mycket god formbarhet och ytkvalitet
  • Konsekvent kvalitet garanteras genom snäva toleranser som ger förutsägbara resultat i verkstaden
  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott

* Strenx® 1100 Plus har ännu inte fått någon officiell beteckning enligt EN-standard

Download Brochure

1,39 Mb