5

Strenx 700 MC

Höghållfast konstruktionsstål på 700 MPa

Strenx™ 700 MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 700 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

Strenx 700 MC uppfyller eller överskrider kraven på S700MC i EN 10149-2. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar i krävande lastbärande konstruktioner.

Strenx 700 MC säljs i bandstål, slittat bandstål och längdkapade plåtar.

Dimensionsintervall

Strenx 700 MC finns i tjocklekar mellan 2.00 och 10.00 mm och bredd upp till 1600 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 16000 mm.

Tillgängliga standarder

EN 10051

EN 10163-2

EN 10149-2

Strenx 700 MC

Strenx 700 MC

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 2 - 10 mm

B: Upp till 1600 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

EN 10051

EN 10163-2

EN 10149-2

DATABLAD