5
Produktgrupp Strenx 700

Strenx® 700

Det höghållfasta konstruktionsstålet på 700 MPa

I den aldrig sinande kampen för förbättrad prestanda för stålprodukter, är det lägre vikt som vinner. Strenx® är starkare än vanligt stål, du kan använda mindre material för att uppnå likvärdig styrka i dina produkter.

Strenx® 700 är ett konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på 650–700 MPa beroende på plåttjocklek.

Den kemiska sammansättningen består av låga nivåer av kol och har tillsatser av kornförfinare som niob, titan eller vanadin som är tillsatta i exakta mängder. Detta tillsammans med den höga renheten gör Strenx®  konstruktionsstål till det mest konkurrenskraftiga alternativet för kallformade och svetsade produkter.

Strenx® 700 -produkter används i tillämpningar som tippflak och släpvagnschassin, kranar, byggnads- och jordbruksutrustning, särskilt i lastbärande konstruktioner som har höga krav på lägre vikt. I dessa tillämpningar kan stålets höga hållfasthet användas för att spara vikt, öka nyttolasten eller öka prestandan. Som ett resultat av detta och stålens goda formbarhet kan totalkostnaderna minskas.

Strenx® 700 produkter och tjocklekar

Strenx® 700
Standardprodukter
Tjockleksintervall Överensstämmer med standard Format Typiska produkter som tillverkas av Strenx®
Plåt Varmvalsad tunnplåt Kallvalsad bandplåt
Strenx® 700 E 4–160 --- --- S690QL enl. EN 10025-6 Slagprov vid -40 °C Plåt Krävande lastbärande strukturer
Strenx® 700 F 4-130 --- --- S690QL1 enl. EN 10025-6 Slagprov vid -60°C Plåt Krävande lastbärande strukturer i kalla och extrema förhållanden
Strenx® 700 OME 4-130 --- --- S690QL enl. EN 10025-6 Slagprov vid -40 °C Plåt Krävande lastbärande konstruktioner inom offshore- och sjöfartsindustrin
Strenx® 700MC D --- 2–10 --- S700MC enl. EN 10149-2 Slagprov vid -20°C Tunnplåt, coils och slittade coils Stort antal konstruktioner
Strenx® 700MC E --- 2–10 --- S700MC enl. EN 10149-2 Slagprov vid -40 °C Tunnplåt, coils och slittade coils Stort antal konstruktioner
Strenx® 700MC Plus
--- 3–12 --- S700MC enl. EN 10149-2 Slagprov vid -60°C Tunnplåt Konstruktioner som kräver extrem formbarhet och slagseghet
Strenx® 700 CR --- --- 0.7-2.1 SSAB:s specifikation Tunnplåt, coils och slittade coils Stort antal konstruktioner

FÖRDELAR MED HÖG STRÄCKGRÄNS

En sträckgräns på 700 MPa eller högre är det nya normalvärdet vid konstruktion med höghållfast stål. Om du använder stål med lägre hållfasthet kommer dina produkter troligen inte att uppnå sin fulla potential

Att uppgradera till stål med högre sträckgräns skapar utrymme för konstruktioner med högre prestanda och ökad bärförmåga. De tål högre påfrestningar vilket gör det möjligt att använda tunnare stål. Detta innebär flera fördelar:

  • Beroende på utgångsläget kan konstruktörer minska stålkonstruktionernas vikt med upp till 40 procent – och ändå öka utmattningshållfastheten
  • Om delarna svetsas kommer svetstiden och mängden tillsatsmaterial att minska avsevärt

Sträckgränsen definierar den belastning – eller spänning – som stålet kan motstå innan det deformeras plastiskt. Sambandet mellan förlängning och belastning är linjärt upp till sträckgränsen. Det innebär att stålet, innan det uppnår sträckgränsen, kommer att återta sin ursprungliga form när belastningen upphör.

Strenx® stål har mycket jämna och garanterade bockningsegenskaper som ger repeterbara verkstadsresultat.

345 Kb

Ladda ned broschyren om Strenx® 700

 

TYPISKA UPPGRADERINGAR

Strenx® 700MC används vanligen i lättviktslösningar för trailerchassin. Att uppgradera ett trailerchassi i stål med hårdhetsgraden 350 till Strenx® 700MC ger normalt en viktminskning på 30 procent för chassits bärande delar, men beroende på hur chassit är konstruerat kan viktminskningen potentiellt uppgå till hela 50 procent.

 

 

LADDA NED HANDBOK

        Ursprunglig konstruktion a)            Lättviktskonstruktion b)      Lättviktskonstruktion c)   
Stålsort        S355       Strenx® 700MC  Strenx® 700MC
 Vikt, m [kg/m]       42       27  30
 Böjmomentkapacitet, M [kNm]       286       306  369
 Tröghetsmoment, I [m4]      140E-06      93E-06   140E-06
 Tvärsnittsmotstånd, W [m3]       72E-05       46E-05
 58E-05
 Viktminskning, WR [%]      -       36  30

 

 

 

Dimensionsintervall

Strenx® 700 finns som grovplåt i tjocklekar från 4,0 till 160 mm, som varmvalsad tunnplåt i tjocklekar från 2,0 till 12,0 mm och kallvalsad tunnplåt i tjocklekar från 0,7 till 2,1 mm. Strenx® 700 finns i bredder upp till 3350 mm.

1,24 Mb

Ladda ner Strenx svetsbroschyr

Strenx® konstruktionsstål kombinerar extrem prestanda med exceptionellt bra svetsbarhet. Alla konventionella svetsmetoder, såsom MAG, MIG, SAW och LHW, kan användas för att svetsa Strenx® till vilken annan typ av svetsbart stål som helst.