5 5
Strenx för släpvagnar Strenx underkörningsskydd
Underkörningsskydd

STRENX® 960 FÖR STARKARE OCH SÄKRARE BAKRE UNDERKÖRNINGSSKYDD

När kvaliteten är avgörande är Strenx® 960 höghållfast stål ett bra val som skydd på dina tunga fordon. Det är idealiskt för tillämpningar som bakre underkörningsskydd (UKS), som minskar risken för dödsolyckor vid kollision med bakänden på tunga fordon.

Ett underkörningsskydd som inte är tillräckligt starkt kan inte förhindra allvarliga skador på det mindre fordonets passagerarutrymme, vilket minskar överlevnadsutrymmet för passagerarna.

Statistiken visar att antalet olyckor som leder till allvarliga eller dödliga skador ökar. För att vända trenden kommer FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) att införa nya regler under 2019–2021 som innebär att tillverkare av lastbilar och släpfordon i princip måste dubblera underkörningsskyddens bärförmåga.

En konstruktion baserad på Strenx ® 960 som uppfyller ECE-reglementet har ett bättre styrka-vikt-förhållande än motsvarande aluminiumlösning.

SVAGA

bakre underkörningsskydd medför
RISK för skada vid kollisioner mellan personbil och lastbil.

STARKA

bakre underkörningsskydd
FÖRHINDRAR skador vid kollisioner mellan personbil och lastbil

HÖGRE BÄRFÖRMÅGA KRÄVER STARKARE MATERIAL

Nya regler i korthet

De nya reglerna i korthet

F1 100 kN (tidigare 50 kN).
F2 180 kN (tidigare 100 kN).
F3 är 100 kN vid underkörningsskyddets mittpunkt (tidigare 50 kN).
H Minsta tillåtna profilhöjd för skyddsbalken är 120 mm (tidigare 100 mm).

Konstruktionssamarbete

Förutom rör, tunnplåt och grovplåt av Strenx 960 för underkörningsskydd erbjuder SSAB även kapning och laserskärning av rör för mer komplexa former, samt skärning och kantbockning av olika typer av stödkonstruktioner för underkörningsskydd.

SSAB erbjuder samarbete inom utformning av underkörningsskydd. Underkörningsskyddets prestanda beror på parametrar som materialval, form och tjocklek på olika delar, avstånd mellan stöd och utformning av förbindelser mellan olika delar.

Kombinationen av olika parametrar leder till många olika konstruktioner. En teknisk studie behövs för utvärdera dem och hitta den lösning som uppfyller kostnads- och prestandakraven. SSAB samarbetar aktivt med kunder i nästan alla utvecklingsfaser för att skapa ett optimalt underkörningsskydd.

FÖRDELAR MED STRENX® 960