5
SSAB Shape

This is SSAB Shape

450 hard-working machines. 21 global locations. And nearly a half-century of experience.

SSAB has over 50 years of experience in high strength steel production and design. At SSAB Shape we help you maximize the benefits of using that high strength steel. Our worldwide network of local service centers offers extensive design support, customized product development and reliablestock services, as well as a wide range of processing services that can help you develop your products and gain a competitive edge.

Premium Steel

 • Strongest, hardest and toughest
 • Excellent quality and consistency
 • Lower weight and higher payload
 • Longer life and reduced downtime

Engineering

 • Joint development projects
 • Steel engineering experts
 • Improve product performance
 • Design for streamlined production

Prefabrication

 • Specialized in special steels
 • Wide range of prefabrication
 • Global presence
 • Intelligent supply solutions
Tailored steel services and solutions

Skräddarsydda ståltjänster och lösningar från SSAB

Vill du bli en världsledande innovatör? Eller vill du öka din produktivitet och lönsamhet utan att behöva bygga upp nya verksamheter och investera i ny utrustning?

SSAB Shape har en bred portfölj med högklassiga stålprodukter, mervärdestjänster och färdiga lösningar som hjälper dig att forma företagets framtid. Oavsett företagets storlek, om du är utrustningstillverkare eller bedriver industriproduktion, har du mycket att vinna.

Anpassad produktutveckling och konstruktion

Vi vet hur man på bästa sätt kan utnyttja egenskaperna hos avancerade höghållfasta stål i high-end applikationer, och vi kan erbjuda praktiska konstruktionstjänster för att förbättra dina produkter. Våra experter på stålteknik förstärker ditt produktutvecklingsteam och stöttar dig från ritbord till utförande när du för ut dina innovativa, konkurrenskraftiga produkter på marknaden.

Omfattande konstruktionssupport och prefabriceringstjänster

Produktdesign med våra avancerade höghållfasta stål kan förbättra produktens prestanda och öka din produktivitet. Du kan uppnå stora förbättringar bara genom att sätta samman och prefabricera ståldelar redan i konstruktionsfasen. Mindre svetsning, förenklad montering och utlokalisering av tidskrävande prefabricering är typiska resultat av ett SSAB Shape-projekt.

Tillförlitliga, skräddarsydda logistik- och lagertjänster

Genom att låta oss ta hand om prefabriceringen slipper du stora utgifter för prefabriceringsmaskiner och kan istället fokusera på din kärnverksamhet. Och du kan dra nytta av de intelligenta logistiklösningar som SSAB Shape erbjuder för att minska ditt lager av insatsvaror och därmed minska det sysselsatta kapitalet.

Så istället för att bara köpa vanligt stål, varför inte satsa på att förnya företaget? Vänd dig till oss i stället för att göra allt arbete själv, och dra nytta av vårt nätverk av certifierade leverantörer och mer än 30 års erfarenhet av höghållfasta stål. Kontakta oss för att höra mer !

Skräddarsydda lösningar