5 5
Ingenjörstjänster

Ingenjörstjänster

SSAB har lanserat en global teknikplattform som erbjuder ledande innovations- och projekthantering under hela produktutvecklingscykeln – från konceptframtagning till fullskalig tillverkning. Vårt breda kunnande inom stål och över 50 års erfarenhet av produktutveckling och konstruktionslösningar i nära samarbete med våra kunder hjälper dig att öka din konkurrenskraft med hjälp av tjänster som:

  • Lean-baserad produktutveckling där experter inom konstruktion och tillverkning kombineras med datorsimulering (CAD, FEM-verktyg)
  • Reverse engineering med laserskanning och optimering av komponenters livslän gd baserat på DEM-si mulering
  • Utvärdering av svetsade konstruk tioner, framtagning av specifikat ionen för svetsprocedurer (WPS) och efterbehandling av svetsförband (HFMI)
  • Konstruktion och tillverkning av förvarings- och svetsfixturer
  • Bestämning av faktisk belastning och fyllnadsgrad för din utrustning med hjälp av DEM
  • Avancerad materialprovning

Utgående från OEM-tillverkarens perspektiv undersöker SSAB Product Development and Engineering möjligheterna att förbättra produktportföljen. Därefter tar man in specialister som stöd under produktutvecklingsprocessen. Samarbetet i den tidiga projektfasen och SSAB:s unika utvecklingsmetoder ger oss ett försprång och förkortar tiden till färdig produkt – och minskar kostnaderna.

Viktiga fördelar med erbjudandet

Vi erbjuder det snabbaste och bästa utvecklingsstödet för ståltillämpningar.

Lean-baserad utvecklingsprocess: 
Vi erbjuder det snabbaste och bästa utvecklingsstödet för ståltillämpningar. SSAB:s ingenjörsteam består av en kombination av specialister inom AHSS-utveckling (avancerat höghållfast stål), produktionsspecialister och CAD-konstruktörer som arbetar tillsammans baserat på Lean-principer. Arbetet utförs i tvärfunktionella team. Det leder till snabb omsättning av idéer och nya produktversioner

Produktionsanpassad konstruktion: 
Alla konstruktionsförslag är utformade för att enkelt och effektivt kunna produceras

Användning av ny teknik för att maximera fördelarna med AHSS:
Efterbearbetning av svetsförband med HFMI, DEM-simuleringar och andra verktyg integreras i processen redan i konstruktionsfasen.

Smart och smidig utökning av SSAB:s tekniska erbjudande 
Som kund får du tillgång till support på plats, expertråd inom konstruktion, formning, sammanfogning och tillverkning av stålprodukter samt möjlighet att utlokalisera materialförsörjningen . SSAB kan nu åta sig att leda hela projektet, och lotsa din produkt hela vägen från konceptstadiet till färdiga tillverkningsritningar på mycket kort tid.


Kunnande är din bästa investering.


Som SSAB-kund får du tillgång till all vår kunskap om hur man konstruerar och tillverkar produkter i avancerat höghållfast stål – och kan skapa starkare, lättare och mer hållbara produkter.

Av SSAB Engineering får du dessutom hjälp med innovations- och projektledning under hela produktutvecklingscykeln, virtuell och fysisk prototypframtagning samt serieproduktion av stålkomponenter.