Hållbarhet

SSAB har en strategisk plan för att revolutionera järn- och stålframställningen och bli det första stålföretag i världen som marknadsför järnmalmsbaserat fossilfritt stål 2026. Detta innefattar en aktiv ledarroll i HYBRIT, samriskföretaget som vi äger tillsammans med LKAB och vattenfall. Målet är att bli fossilfritt som företag senast 2045.

Sustainability expedition

SSAB har gett sig ut på en hållbarhetsresa som revolutionerar stålet genom hela dess livscykel från ståltillverkning till slutanvändning - och 100 % återvinningsbart. Idag avger SSABs masugnar 7 % mindre koldioxid än EU-genomsnittet, men vi vill nå längre.

Hållbar verksamhet

Vår hållbara verksamhet

Intern operationell effektivitet är viktigt för att säkerställa att företaget arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. 

Hybrit

HYBRIT

SSAB kommer steg för steg införa en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och även eliminera andra utsläpp från fossila bränslen, för att på så sätt bli fossilfria i hela SSABs verksamhet.

Offering

Hållbart utbud

För en starkare, lättare och mer hållbar framtid: SSABs avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål. 
EcoUpgraded

EcoUpgraded

SSAB uppgraderar ständigt sina material och tillämpningar i samarbete med kunderna. Fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål är bland annat minskad vikt, bättre bränsleekonomi och ökad livslängd på produkterna - vilket bidrar till en signifikant minskning av en produkts koldioxidavtryck.

Hållbarhetsnyheter

apr 15 2020

SSAB Americas prioriterar produkter för Coronabekämpning

För att försöka hjälpa till i den pågående Covid-19-pandemikrisen, kommer SSAB Americas nu börja prioritera produktion av stål avsedd för användning i kommunala, delstatliga eller federala hjälpprogram eller projekt.

mar 10 2020

SSAB EcoUpgraded hjälper ILAB Container att spara 36 ton koldioxid per container

ILAB Container,  Nordens ledande containerleverantör, ser SSAB EcoUpgraded som ett mycket användbart koncept när de berättar för sina kunder om fördelarna med höghållfasta stål och ILAB-containrar.

dec 11 2019

SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar höjda ambitioner att nå klimatmålen

HYBRIT´s ägare SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar under klimattoppmötet COP25 i Madrid höjda ambitioner att nå klimatmålen. Företagen lyfter behoven av kraftfulla åtgärder för att säkra industrins omställning och vill med HYBRIT-initiativet för fossilfri ståltillverkning visa att målet om nettonollutsläpp är möjligt.

Responsible partner

Ansvarsfull partner

Att vara en ansvarsfull partner handlar om hur vi hanterar risker och tar ansvar i leveranskedjan samt var vi är närvarande lokalt.
Sustainable business

Hållbar verksamhet

Hållbarhet är en central del av vår vision och vår strategi. Vi vet att hållbar verksamhet främjar starka finansiella och operativa resultat.

Senaste hållbarhetsdokumenten

pdf 402 Kb
Instruktion för antikorruption
pdf 383 Kb
Code of conduct
zip 1,3 Mb
SSABs arbetsmiljöpolicy