Hållbarhet

SSAB har en strategisk plan för att revolutionera järn- och stålframställningen och bli det första stålföretag i världen som marknadsför järnmalmsbaserat fossilfritt stål 2026. Detta innefattar en aktiv ledarroll i HYBRIT, samriskföretaget som vi äger tillsammans med LKAB och vattenfall. Målet är att bli fossilfritt som företag senast 2045.

Sustainability expedition

SSAB har gett sig ut på en hållbarhetsresa som revolutionerar stålet genom hela dess livscykel från ståltillverkning till slutanvändning - och 100 % återvinningsbart. Idag avger SSABs masugnar 7 % mindre koldioxid än EU-genomsnittet, men vi vill nå längre.

Hållbar verksamhet

Vår hållbara verksamhet

Intern operationell effektivitet är viktigt för att säkerställa att företaget arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. 

Hybrit

HYBRIT

SSAB kommer steg för steg införa en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och även eliminera andra utsläpp från fossila bränslen, för att på så sätt bli fossilfria i hela SSABs verksamhet.

Offering

Hållbart utbud

För en starkare, lättare och mer hållbar framtid: SSABs avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål. 
EcoUpgraded

EcoUpgraded

SSAB uppgraderar ständigt sina material och tillämpningar i samarbete med kunderna. Fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål är bland annat minskad vikt, bättre bränsleekonomi och ökad livslängd på produkterna - vilket bidrar till en signifikant minskning av en produkts koldioxidavtryck.

Hållbarhetsnyheter

aug 31 2020

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall startar världens första pilotanläggning för fossilfritt stål

Idag startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfri järnsvamp i Luleå, ett avgörande steg mot fossilfri ståltillverkning. Statsminister Stefan Löfven tog anläggningen i drift tillsammans med vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin, SSABs VD Martin Lindqvist, LKAB:s VD Jan Moström och Vattenfalls VD Magnus Hall. Målet är att skapa en fullständig värdekedja för fossilfritt stål.

aug 26 2020

Pressinbjudan: HYBRIT – nu startar världens första pilotan­läggning för fossilfritt stål

SSAB, LKAB och Vattenfall startar HYBRIT:s världsunika pilotanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp, ett avgörande steg mot fossilfri ståltillverkning, måndagen den 31 augusti i Luleå. Anläggningen är ett viktigt steg för att skapa en helt fossilfri värdekedja för tillverkning av stål. Statsminister Stefan Löfven och Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin deltar.

aug 5 2020

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är inom räckhåll. SSAB, LKAB och Vattenfall avser att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål.

Responsible partner

Ansvarsfull partner

Att vara en ansvarsfull partner handlar om hur vi hanterar risker och tar ansvar i leveranskedjan samt var vi är närvarande lokalt.
Sustainable business

Hållbar verksamhet

Hållbarhet är en central del av vår vision och vår strategi. Vi vet att hållbar verksamhet främjar starka finansiella och operativa resultat.

Senaste hållbarhetsdokumenten

pdf 402 Kb
Instruktion för antikorruption
pdf 383 Kb
Code of conduct
zip 1,3 Mb
SSABs arbetsmiljöpolicy