SSAB i samhället

På de platser där SSAB bedriver verksamhet spelar företaget en betydande roll i det lokala och regionala samhället i form av arbetsgivare, skattebetalare, inköpare av lokala varor och tjänster. SSAB stödjer också välgörande ändamål. Att bidra till de samhällen där vi är verksamma är en väsentlig del av hur företaget bedriver sin verksamhet.

Aktivt engagemang i lokala samhällen

SSAB strävar efter att utveckla och upprätthålla goda relationer med olika intressenter i vårt samhälle och engagerar oss aktivt i de samhällen där vi verkar. Vårt sätt att arbeta med varje lokalt samhälle definieras på arbetsplatsnivå. Utöver våra egna medarbetares insatser står SSAB i kontakt med politiker, tillsynsmyndigheter, medier, allmänheten och de personer som bor nära produktionsanläggningarna.

SSAB är en viktig partner för lokala lärosäten och forskningsinstitutioner. Vi erbjuder omfattande praktikplatser och uppsatsprojekt för studerande på eftergymnasial nivå.
SSAB samarbetar även med lokala miljömyndigheter vad beträffar anläggningsspecifika frågor. Utöver det pågående samarbetet med lokala myndigheter arbetar SSAB tillsammans med städer och föreningar för att övervaka miljöförhållanden som luft- och vattenkvalitet.

SSAB tar varje år emot viktiga besökare från samhället, exempelvis skolbarn, studerande, kunder, underleverantörer, olika inspektörer och tillsynsmyndigheter.

SSAB skapar ekonomiskt värde som sprids till olika intressenter inom samhället, exempelvis våra aktieägare, finansiärer, leverantörer, medarbetare, den offentliga sektorn genom skatter och till samhället genom lokala samhällsprojekt, sponsring och donationer. Företaget återinvesterar det kvarvarande ekonomiska värdet i strategiska och underhållsinvesteringar, FoU och andra investeringar för att utveckla vår förmåga att skapa värde.

Stöd till lokalsamhällen i Sverige och Finland

I de samhällen där SSAB är verksamt i Sverige och Finland bidrar vi till att skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter som SSABs medarbetare, deras familjer och även det lokala samhället kan delta i. Några exempel är sponsring av lokala idrottsföreningar och kunskapsutbyte med skolor. SSAB stödjer även sammanslutningar där medarbetarna är involverade, främst inom idrott och kultur.

Starkt samhällsengagemang inom SSAB Americas

SSAB Americas har en lång tradition av samhällsengagemang. Detta sker inte bara genom ekonomiska bidrag, utan också genom att delta i olika initiativ eller genom att stödja projekt. En av de största organisationerna som stöds av SSAB är United Way, en välgörenhetsorganisation som stöttar behövande personer genom donationer, utbildning och volontärarbete. Medarbetarnas bidrag matchas av företaget.

Ett annat exempel är SSABs Foundation for Education – ett välgörenhetsprogram som vi använder för att varje år donera minst 100 000 dollar till lokala skolor i Alabama. Pengarna samlas in genom återvinning av gamla däck som används som råvara för stålproduktionen i Mobile. Medarbetare och lokala partner i Mobile samarbetar dessutom varje år med Fill the Bus-programmet för att samla in donerat skolmaterial för lokala barn som är i behov av hjälp. SSABs medarbetare i Montpelier i Iowa sponsrar och stödjer The Make-a-Wish Foundation – en organisation som strävar efter att förverkliga sjuka barns drömmar. Stöd från företaget i Montpelier går också till The Community Foundation of Greater Muscatine som hjälper mindre organisationer och välgörenhetsprojekt i området.