Resurseffektiv verksamhet

För SSAB är cirkularitet en nyckelfaktor för att öka effektiviteten och på så vis bidra till att minska miljöpåverkan. Vi arbetar ständigt för att optimera värdet av biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.

Steel production

Två processer för stålproduktion

Först med fossilfritt stål

SSAB kommer steg för steg införa en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och även eliminera andra utsläpp från fossila bränslen, för att på så sätt bli fossilfria i hela SSABs verksamhet.

Koldioxideffektivitet på SSAB

SSAB har åtagit sig att genomföra ett kontinuerligt miljöarbete och att sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan som härrör från vår verksamhet.

Energieffektivitet

Energieffektivitet inom ståltillverkningen är en nyckelprioritering för SSAB. Vi ser det som en möjlighet att minska kostnaderna samtidigt som vi minskar SSABs miljöpåverkan.

Material- och energieffektivitet i produktionen

Utsläppen från stålproduktionen följs noga upp och kan minskas ytterligare genom att kontinuerligt minska material- och energianvändningen i processerna.

5