Hållbar verksamhet

SSAB kommer steg för steg införa en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och även eliminera andra utsläpp från fossila bränslen, för att på så sätt bli fossilfria i hela SSABs verksamhet.

Steel production

Två processer för stålproduktion

Det finns två olika sätt att tillverka stål. Processerna skiljer sig beroende på vilket råmaterial som används i processen, och den kan vara antingen järnmalmsbaserad eller skrotbaserad.

Först med fossilfritt stål

SSAB kommer steg för steg införa en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och även eliminera andra utsläpp från fossila bränslen, för att på så sätt bli fossilfria i hela SSABs verksamhet.

Koldioxideffektivitet på SSAB

SSAB har åtagit sig att genomföra ett kontinuerligt miljöarbete och att sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan som härrör från vår verksamhet.

Energieffektivitet

Energieffektivitet inom ståltillverkningen är en nyckelprioritering för SSAB. Vi ser det som en möjlighet att minska kostnaderna samtidigt som vi minskar SSABs miljöpåverkan.

Material- och energieffektivitet i produktionen

Utsläppen från stålproduktionen följs noga upp och kan minskas ytterligare genom att kontinuerligt minska material- och energianvändningen i processerna.