5
HYBRIT

HYBRIT - Toward fossil-free steel

2016 gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman för att skapa HYBRIT – ett initiativ som strävar efter att revolutionera stålproduktionen. Planen är att ersätta koks och kol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkning där koldioxidutsläppen nästan helt elimineras.

Stålindustrin är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige och stålindustrin står för 7% av utsläppen globalt. En växande befolkning tillsammans med en växande urbanisering gör att efterfrågan på stål förväntas öka ytterligare fram till 2050. Det innebär också att koldioxidutsläppen från stålindustrin är en stor utmaning för Europa och resten av världen.

Det här är anledningen till att SSAB, LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av Europas största elproducenter) 2016 gick samman för att skapa HYBRIT-initiativet, för att revolutionera ståltillverkningen. Genom HYBRIT ersätts koks och kol, som traditionellt behövs för malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkning, med nästan inget koldioxidavtryck.

Sverige har unika förutsättningar för denna typ av projekt, med god tillgång till fossilfri el, hög kvalitet på järnmalm och en innovativ stålindustri. HYBRIT har även börjat undersöka möjligheterna att bredda projektet till att omfatta Finland.

En förstudie gjordes mellan 2016 och 2017. Slutsatsen är att fossilfritt stål, med dagens pris på el, kol och kostnader för koldioxidutsläpp, skulle bli 20-30 % dyrare. Men med minskade priser på fossilfri el, ökade kostnader för koldioxidutsläpp genom EU:s utsläppshandelssystem (ETS), visar förstudien att fossilfritt stål i framtiden kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål på marknaden.

Ägarna (SSAB, LKAB och Vattenfall) har gett grönt ljus för nästa fas av HYBRIT och under sommaren 2018 påbörjades arbetet med att bygga en globalt unik pilotanläggning för fossilfri stålproduktion på SSAB:s mark i Luleå.

Pilotfasen beräknas kosta totalt 1,4 miljarder kronor. Energimyndigheten bidrar med mer än 500 miljoner kronor till pilotfasen och de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall, bidrar med en tredjedel var av de resterande kostnaderna. Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor för en förstudie och ett fyraårigt forskningsprojekt.

Redan 2025, innan en lösning för fossilfri ståltillverkning finns på plats, planerar SSAB att sänka sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25% genom att byta ut sin masugn i Oxelösund mot en elektrisk ljusbågsugn. Mellan 2030-2040 är planen att även byta ut masugnarna i Luleå och Brahestad, Finland, för att eliminera återstående koldioxidutsläpp. 2045 ska SSAB vara helt fossilfri.

För att lyckas att genomföra HYBRIT-initiativet, krävs fortsatt betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och universitet. Det måste finnas god tillgång på fossilfri el, förbättrad infrastruktur och snabb utbyggnad av högspänningsnät. Det krävs också forskningsinitiativ, snabbare tillståndsprocesser och regeringens aktiva stöd till pilot- och demonstrationsanläggningarna samt även långsiktigt stöd på EU-nivå. 

Mer information finns på www.hybritdevelopment.com

 

Presentationer

Senaste nytt

11 dec
SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar höjda ambitioner att nå klimatmålen
HYBRIT´s ägare SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar under klimattoppmötet COP25 i Madrid höjda ambitioner att nå klimatmålen. Företagen lyfter behoven av kraftfulla åtgärder för att säkra industrins omställning och vill med HYBRIT-initiativet för fossilfri ståltillverkning visa att målet om nettonollutsläpp är möjligt.
4 dec
SSAB inleder studie i Finland för fossilfri ståltillverkning
SSAB inleder nu en förstudie i Finland för fossilfri ståltillverkning. Därmed tas, i linje med HYBRIT-projektet, nästa steg för en helt fossilfri stålvärdekedja. Tillsammans med Gasum, Neste och St1, inleder SSAB en Energy4HYBRIT-förstudie som stöttas av Business Finland för att undersöka användningen av fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, för att ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser som exempelvis valsningen. Raahe-anläggningen kommer att vara SSAB:s pilotanläggning.
14 nov
SSAB blir först i världen med fossilfritt stål på marknaden
Stålkoncernen SSAB presenterar nu en plan för att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden. För första gången presenterades planen för omställningen till fossilfri stålproduktion från järnmalm för över 400 kunder och branschaktörer i samband med SSAB’s Swedish Steel Prize seminariedagar i Stockholm.
3 okt
HYBRIT: 200 miljoner satsas på pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå
SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, investerar 150 miljoner kronor och Energimyndigheten bidrar med nära 50 miljoner kronor, i byggandet av ett lager för vätgas vid Hybrits pilotanläggning för fossilfritt stål. Investeringen är en viktig byggsten för att förverkliga målet om en fossilfri järn- och ståltillverkning.
24 sep
HYBRIT lyfts fram som ett av de mest ambitiösa initiativen vid FN:s klimattoppmöte
SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, blir medlemmar i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ som lanserades vid FN: s klimattoppmöte i New York av Sveriges statsminister Stefan Löfven. På möte lyftes även HYBRIT initiativet fram som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska koldioxidutsläppen även i linje med målen i Parisavtalet.
19 sep
SSAB, LKAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte – nettonollutsläpp är möjligt
SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, kommer att delta på Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York. På plats vill de visa att det är möjligt att nå nettonollutsläpp inom järn- och stålindustrin och energisektorn.
13 sep
SSAB, LKAB och Vattenfall är redo att växla upp för fossilfritt stål
SSAB, LKAB och Vattenfall är redo att växla upp arbetet ytterligare och tidigarelägga bygget av Hybrits demonstrationsanläggning med tre år, skriver bolagens tre VD:ar i en debattartikel publicerad idag på svenska dagstidningen Dagens Nyheter inför FN:s klimatmöte i New York.
21 aug
Analysföretag rankar SSAB bäst i världen på att ställa om till fossilfri stålproduktion
Analysföretaget CDP har rankat SSAB bäst i världen på att ställa om till fossilfri stålproduktion. CDP har i sin rapport analyserat hur väl förberedda 20 av de största börsnoterade stålbolagen i världen är för en omställning till en produktion som ger låga koldioxidutsläpp. Förra gången CDP gjorde analysen, 2016, hamnade SSAB på andra plats.
31 maj
Låt oss bli oberoende av fossila bränslen
Många CO2-producerande företag håller tummarna för att tekniken Carbon Capture and Storage (CCS) ska hjälpa dem att minska deras fossila fotavtryck. Vore det inte bättre att istället bara sluta producera fossilt CO2? Det tycker i alla fall jag, och detta är en av många anledningar till att jag brinner så mycket för mitt jobb - som projektledare och forskare inom initiativet Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology).