5
HYBRIT

HYBRIT - Toward fossil-free steel

2016 gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman för att skapa HYBRIT – ett initiativ som strävar efter att revolutionera stålproduktionen. Planen är att ersätta koks och kol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkning där koldioxidutsläppen nästan helt elimineras.

Stålindustrin är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige och stålindustrin står för 7% av utsläppen globalt. En växande befolkning tillsammans med en växande urbanisering gör att efterfrågan på stål förväntas öka ytterligare fram till 2050. Det innebär också att koldioxidutsläppen från stålindustrin är en stor utmaning för Europa och resten av världen.

Det här är anledningen till att SSAB, LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av Europas största elproducenter) 2016 gick samman för att skapa HYBRIT-initiativet, för att revolutionera ståltillverkningen. Genom HYBRIT ersätts koks och kol, som traditionellt behövs för malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkning, med nästan inget koldioxidavtryck.

Sverige har unika förutsättningar för denna typ av projekt, med god tillgång till fossilfri el, hög kvalitet på järnmalm och en innovativ stålindustri. HYBRIT har även börjat undersöka möjligheterna att bredda projektet till att omfatta Finland.

En förstudie gjordes mellan 2016 och 2017. Slutsatsen är att fossilfritt stål, med dagens pris på el, kol och kostnader för koldioxidutsläpp, skulle bli 20-30 % dyrare. Men med minskade priser på fossilfri el, ökade kostnader för koldioxidutsläpp genom EU:s utsläppshandelssystem (ETS), visar förstudien att fossilfritt stål i framtiden kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål på marknaden.

Ägarna (SSAB, LKAB och Vattenfall) har gett grönt ljus för nästa fas av HYBRIT och under sommaren 2018 påbörjades arbetet med att bygga en globalt unik pilotanläggning för fossilfri stålproduktion på SSAB:s mark i Luleå.

Pilotfasen beräknas kosta totalt 1,4 miljarder kronor. Energimyndigheten bidrar med mer än 500 miljoner kronor till pilotfasen och de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall, bidrar med en tredjedel var av de resterande kostnaderna. Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor för en förstudie och ett fyraårigt forskningsprojekt.

Redan 2025, innan en lösning för fossilfri ståltillverkning finns på plats, planerar SSAB att sänka sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25% genom att byta ut sin masugn i Oxelösund mot en elektrisk ljusbågsugn. Mellan 2030-2040 är planen att även byta ut masugnarna i Luleå och Brahestad, Finland, för att eliminera återstående koldioxidutsläpp. 2045 ska SSAB vara helt fossilfri.

För att lyckas att genomföra HYBRIT-initiativet, krävs fortsatt betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och universitet. Det måste finnas god tillgång på fossilfri el, förbättrad infrastruktur och snabb utbyggnad av högspänningsnät. Det krävs också forskningsinitiativ, snabbare tillståndsprocesser och regeringens aktiva stöd till pilot- och demonstrationsanläggningarna samt även långsiktigt stöd på EU-nivå. 

Mer information finns på www.hybritdevelopment.com

 

Presentationer

Senaste nytt

19 sep
SSAB, LKAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte – nettonollutsläpp är möjligt
SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, kommer att delta på Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York. På plats vill de visa att det är möjligt att nå nettonollutsläpp inom järn- och stålindustrin och energisektorn.
21 aug
Analysföretag rankar SSAB bäst i världen på att ställa om till fossilfri stålproduktion
Analysföretaget CDP har rankat SSAB bäst i världen på att ställa om till fossilfri stålproduktion. CDP har i sin rapport analyserat hur väl förberedda 20 av de största börsnoterade stålbolagen i världen är för en omställning till en produktion som ger låga koldioxidutsläpp. Förra gången CDP gjorde analysen, 2016, hamnade SSAB på andra plats.
10 apr
HYBRIT nominerad till miljömålspris
Naturvårdsverket har nominerat HYBRIT, ett initiativ av SSAB, LKAB och Vattenfall, till sitt Miljömålspris 2019. HYBRIT är en av tre kandidater till priset i kategorin ”mod och tempo”.
20 nov
HYBRIT-projektet är i en spännande fas
HYBRIT, det initiativ för fossilfritt stål vi har tagit tillsammans med LKAB och Vattenfall, befinner sig i en spännande fas. Efter förstudier som visat att vårt tänkta tillvägagångssätt inte bara är möjligt, utan dessutom möjligt att få kommersiellt gångbart, tog vi beslutet tidigt i våras att påbörja den spännande fasen med att projektera, bygga och genomföra testkampanjer i en pilotanläggning. Vi tog det första spadtaget till pilotanläggningen i somras tillsammans med statsministern, vice statsministern och Energimyndigheten, och just nu pågår det byggförberedande arbetet för fullt.
20 jun
SSAB tar nästa steg mot fossilfrihet
Idag tar statsminister Stefan Löfven första spadtaget till en världsunik pilotanläggning för HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål.  De tre ägarbolagen med stöd från Energimyndigheten har nyligen beslutat att tillsammans investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningarna, varav en kommer att byggas på SSABs område i Luleå. I och med det tar SSAB nästa viktiga steg mot målet att vara helt fossilfritt 2045.
20 jun
HYBRIT: Byggstart för världsunik pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning
Idag tas första spadtaget till HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfritt stål med statsminister Stefan Löfven som huvudtalare. SSAB, LKAB och Vattenfall har tagit ett beslut om att tillsammans med Energimyndigheten investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen. Det innebär att initiativet nu går in i nästa fas. Målet med initiativet är en fossilfri malmbaserad ståltillverkning i industriell skala.
18 jun
HYBRITs världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten
HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 528 miljoner kronor. HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet.
1 feb
SSAB gör sig redo för en fossilfri stålproduktion
SSAB gör sig redo för att ställa om verksamheten till en fossilfri stålproduktion och publicerar idag en plan som innebär drastiskt minskade CO2-utsläpp redan innan en lösning för fossilfritt stål finns framme. Målet är att vara helt fossilfria 2045. Omställningen är en konsekvens av det arbete som SSAB, LKAB och Vattenfall driver för att hitta en lösning för fossilfri stålproduktion, HYBRIT.
1 feb
SSAB, LKAB och Vattenfall planerar bygga världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål
SSABs, LKABs och Vattenfalls förstudie ger grönt ljus för initiativet fossilfritt stål, HYBRIT. För första gången på 1000 år finns en möjlighet att göra ett teknikskifte och redan i vår planeras för en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i norra Sverige. Planering och projektering beräknas kosta 20 miljoner kronor och i dagarna blev det klart att Energimyndigheten kommer att delfinansiera projektet. Initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.