Först med fossilfritt stål

SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck. Med hjälp av HYBRIT-tekniken kommer SSAB att vara det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026. SSAB kommer att vara fossilfritt 2045.

SSAB ska bli först med fossilfritt stål med HYBRIT-teknik

SSABs målsättning är att, tillsammans med partners och kunder, skapa en fossilfri värdekedja – från gruvan till den färdiga slutprodukten.

2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall med förenade krafter HYBRIT – ett initiativ som vill revolutionera stålindustrin. Med HYBRIT-tekniken syftar SSAB till att ersätta kokskolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet kommer att bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp.
Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid och står för 7 procent av koldioxidutsläppen i världen. En växande global befolkning och ökande urbanisering förväntas leda till att efterfrågan på stål ökar globalt fram till år 2050. Återvunnet skrot räcker inte till för att möta den växande efterfrågan på nytt stål. Koldioxidutsläppen från stålindustrin är alltså en utmaning för såväl Europa som övriga världen. Sverige har unika förutsättningar för den här typen av projekt, med god tillgång till fossilfri elektricitet, den mest högkvalitativa järnmalmen i Europa och en specialiserad och innovativ stålindustri. HYBRIT har även börjat undersöka möjligheterna att bredda projektet till att omfatta Finland.

Alla produktionsanläggningar konverteras

SSAB minskar sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent redan 2025 genom att konvertera masugnarna i Oxelösund till en ljusbågsugn. Mellan 2030 och 2040 är planen att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad för att eliminera det mesta av de återstående koldioxidutsläppen.

Vi räknar med att vår verksamhet i Iowa kommer att drivas helt och hållet med förnybar energi 2022. De amerikanska verksamheterna kan börja erbjuda fossilfria stålprodukter från och med 2026 genom att utnyttja järnsvamp som utvecklats med hjälp av HYBRIT-teknik i Sverige. Samtidigt har SSAB påbörjat utfasningen av fossila bränslen i valsverk och värmebehandlingsanläggningar i hela företaget för att uppnå målet att vara fossilfritt 2045.

HYBRIT timeline

Phases

Förstudie

En förstudie gjordes mellan 2016 och 2017. Slutsatsen är att fossilfritt stål, med dagens pris på el, kol och kostnader för koldioxidutsläpp, skulle bli 20–30 % dyrare.Men med minskade priser på fossilfri el och ökade kostnader för koldioxidutsläpp genom EU:s utsläppshandelssystem (ETS), visar förstudien att fossilfritt stål i framtiden kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål på marknaden.

Pilotfas

Sommaren 2018 påbörjades arbetet med att bygga en världsunik pilotanläggning för fossilfri
stålproduktion på SSABs mark i Luleå. I HYBRIT pilotanläggningen kommer vi att producera vätgas genom elektrolys av vatten och sedan använda vätgasen för att testa direktreduktion av järnmalm för att tillverka direktreducerat järn (DRI), även kallat järnsvamp. Det direktreducerade järnet används sedan som ny råvara tillsammans med återvunnet skrot för stålframställning. Pilotanläggningen blir klar under 2020.

Sommaren 2019 började bygget av en anläggning för fossilfria pellets på LKAB i Malmberget. Här ersätts fossila bränslen med biobränsle för att uppnå fossilfri produktion av järnmalmspellets.

Beslut har också fattats att bygga en pilotanläggning för lagring av väte 25–35 meter under marken på LKABs mark vid Svartöberget, i närheten av den HYBRIT-pilotanläggning som för närvarande byggs på SSAB i Luleå. Pilotlagret förväntas vara i drift från 2022 till 2024.

Den totala kostnaden för initiativet under pilotfasen beräknas till cirka 2 miljarder SEK. Den svenska Energimyndigheten har förbundit sig att bidra med 599 MSEK och de tre ägarna, SSAB, LKAB och Vattenfall, bidrar till de resterande kostnaderna i lika delar.

Demonstrationsfas

Under 2019 meddelade ägarna bakom HYBRIT-initiativet att de kommer att påbörja förberedelserna av demonstrationsfasen tre år före plan. Den nya planen är att ha en HYBRIT demonstrationsanläggning igång 2025 samtidigt med konverteringen av SSABs masugnsanläggningen i Oxelösund, vilket innebär att SSAB kan producera järnmalmsbaserat, fossilfritt stål för kommersiellt bruk 2026. Det finns ett växande intresse från kunder att sänka koldioxidavtrycket i sin värdekedja, vilket öppnar upp en stor potential för fossilfritt stål som premiumprodukt.
Hybrit plant
Bygge av Hybrits pilotanläggning i Luleå
För att kunna genomföra HYBRIT-initiativet krävs betydande satsningar från samhället, inklusive staten, forskningsinstitut och universitet. För att projektet ska lyckas krävs det god tillgång till fossilfri el, förbättrad infrastruktur, snabb utbyggnad av högspänningsnät, snabbare tillståndsprocesser och aktivt stöd från staten för pilot- och demonstrationsprojekt samt långsiktigt stöd på EU-nivå.

Filmer och presentationer

Senaste nytt

dec 11 2019

SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar höjda ambitioner att nå klimatmålen

HYBRIT´s ägare SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar under klimattoppmötet COP25 i Madrid höjda ambitioner att nå klimatmålen. Företagen lyfter behoven av kraftfulla åtgärder för att säkra industrins omställning och vill med HYBRIT-initiativet för fossilfri ståltillverkning visa att målet om nettonollutsläpp är möjligt.

dec 4 2019

SSAB inleder studie i Finland för fossilfri ståltillverkning

SSAB inleder nu en förstudie i Finland för fossilfri ståltillverkning. Därmed tas, i linje med HYBRIT-projektet, nästa steg för en helt fossilfri stålvärdekedja. Tillsammans med Gasum, Neste och St1, inleder SSAB en Energy4HYBRIT-förstudie som stöttas av Business Finland för att undersöka användningen av fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, för att ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser som exempelvis valsningen. Raahe-anläggningen kommer att vara SSAB:s pilotanläggning.

nov 14 2019

SSAB blir först i världen med fossilfritt stål på marknaden

Stålkoncernen SSAB presenterar nu en plan för att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden. För första gången presenterades planen för omställningen till fossilfri stålproduktion från järnmalm för över 400 kunder och branschaktörer i samband med SSAB’s Swedish Steel Prize seminariedagar i Stockholm.