Tidslinje för HYBRIT och fossilfritt stål

Alla SSABs produktionsanläggningar konverteras

SSAB minskar sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent redan 2025 genom att konvertera masugnarna i Oxelösund till en ljusbågsugn. Mellan 2030 och 2040 är planen att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad för att eliminera det mesta av de återstående koldioxidutsläppen.

Vi räknar med att vår verksamhet i Iowa kommer att drivas helt och hållet med förnybar energi 2022. De amerikanska verksamheterna kan också börja erbjuda fossilfria stålprodukter från och med 2026 genom att utnyttja järnsvamp som utvecklats med hjälp av HYBRIT-teknik och som produceras i Sverige. Samtidigt har SSAB påbörjat utfasningen av fossila bränslen i valsverk och värmebehandlingsanläggningar i hela företaget för att uppnå målet att vara helt fossilfritt 2045.

Faser

2016 - 2017

Förstudie 


2016
  • Förstudie med stöd från Energimyndigheten
  • 4-årigt FOU-projekt med stöd från Energimyndigheten

2017
Ett samriskföretag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall
2018 - 2024

Genomförbarhetsstudie tester på pilotanläggningar


Feb 2018
Beslut för pilotfas

2019 - 2021
Fossilfria pellets - försök

2020-2024
Vätgasbaserad reduktion och smältförsök i stålverk

2021/22 - 2024
Pilotstudie för vätgaslagring
2025 - 2045

Industriell demonstration och omställning


2025
  • BF* till EAF** vid SSAB Oxelösund
  • HYBRIT demoanläggning

2026
SSAB:s fossilfria stål på marknaden

2030 - 2040
BF till EAF vid SSAB Brahestad & SSAB Luleå

2045
SSAB fossilfritt

* BF = masugn. **EAF = Elektrisk ljusbågsugn

Förstudie

En förstudie gjordes mellan 2016 och 2017. Slutsatsen är att fossilfritt stål, med dagens pris på el, kol och kostnader för koldioxidutsläpp, skulle bli 20–30 % dyrare.Men med minskade priser på fossilfri el och ökade kostnader för koldioxidutsläpp genom EU:s utsläppshandelssystem (ETS), visar förstudien att fossilfritt stål i framtiden kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål på marknaden.

Pilotfas

Sommaren 2018 påbörjades arbetet med att bygga en världsunik pilotanläggning för fossilfri
stålproduktion på SSABs mark i Luleå. I HYBRIT pilotanläggningen kommer vi att producera vätgas genom elektrolys av vatten och sedan använda vätgasen för att testa direktreduktion av järnmalm för att tillverka direktreducerat järn (DRI), även kallat järnsvamp. Det direktreducerade järnet används sedan som ny råvara tillsammans med återvunnet skrot för stålframställning. Pilotanläggningen blir klar under 2020.

Sommaren 2019 började bygget av en anläggning för fossilfria pellets på LKAB i Malmberget. Här ersätts fossila bränslen med biobränsle för att uppnå fossilfri produktion av järnmalmspellets.

Beslut har också fattats att bygga en pilotanläggning för lagring av väte 25–35 meter under marken på LKABs mark vid Svartöberget, i närheten av den HYBRIT-pilotanläggning som för närvarande byggs på SSAB i Luleå. Pilotlagret förväntas vara i drift från 2022 till 2024.

Den totala kostnaden för initiativet under pilotfasen beräknas till cirka 2 miljarder SEK. Den svenska Energimyndigheten har förbundit sig att bidra med 599 MSEK och de tre ägarna, SSAB, LKAB och Vattenfall, bidrar till de resterande kostnaderna i lika delar.

Demonstrationsfas

Under 2019 meddelade ägarna bakom HYBRIT-initiativet att de kommer att påbörja förberedelserna av demonstrationsfasen tre år före plan. Den nya planen är att ha en HYBRIT demonstrationsanläggning igång 2025 samtidigt med konverteringen av SSABs masugnsanläggningen i Oxelösund, vilket innebär att SSAB kan producera järnmalmsbaserat, fossilfritt stål för kommersiellt bruk 2026. Det finns ett växande intresse från kunder att sänka koldioxidavtrycket i sin värdekedja, vilket öppnar upp en stor potential för fossilfritt stål som premiumprodukt.
okt 13 2021

SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon

Volvo Group presenterar världens första fordon tillverkat av fossilfritt stål från SSAB. Maskinen, en lastbärare för användning inom gruvdrift och stenbrytning, avtäcks vid Volvos event idag i Göteborg.

sep 7 2021

SSAB levererar fossilfritt stål till Cargotec

SSAB ska leverera fossilfritt stål till Cargotec, en ledande leverantör av frakt- och lasthanteringslösningar. Cargotec planerar att använda det fossilfria stålet i sin frakthanteringsutrustning.

sep 2 2021

SSAB och Faurecia samarbetar kring fossilfritt stål för sätesstrukturer till fordon

SSAB inleder ett samarbete med Faurecia för att gemensamt utforska fossilfritt avancerat höghållfast stål till säten i fordonsindustrin.

5