5
Hållbart erbjudande
Su

Hållbart erbjudande

En av de viktigaste drivkrafterna i vårt hållbarhetsarbete är tanken att hållbarhet och prestanda, som rör våra kunders produkter och processer, hör ihop. Genom att hantera vår verksamhet på ett hållbart sätt kan vi både uppnå vår ambition om att bli en av de mest hållbara stålföretag i världen samtidigt som vi förbättrar vår möjlighet att leverera starka finansiella och operativa resultat. För att leverera på våra hållbarhetsmål, utvecklar SSAB nya initiativ inom vårt hållbara erbjudande som visar tydliga fördelar för våra kunder och stärker vår företagskultur av att skapa partnerskap för hållbarhet och prestanda.