Hållbart erbjudande

En av de viktigaste drivkrafterna i vårt hållbarhetsarbete är tanken att hållbarhet och prestanda, som rör våra kunders produkter och processer, hör ihop. Genom att hantera vår verksamhet på ett hållbart sätt kan vi både uppnå vår ambition om att bli en av de mest hållbara stålföretag i världen samtidigt som vi förbättrar vår möjlighet att leverera starka finansiella och operativa resultat. För att leverera på våra hållbarhetsmål, utvecklar SSAB nya initiativ inom vårt hållbara erbjudande som visar tydliga fördelar för våra kunder och stärker vår företagskultur av att skapa partnerskap för hållbarhet och prestanda.

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Målet med konceptet EcoUpgraded är att hitta tillämpningar med god potential för att minska CO2-utsläpp under användningsfasen. SSAB kan för varje specifik tillämpning jämföra de potentiella CO2-besparingarna i användningsfasen med CO2-utsläppen under tillverkningen och på så vis identifiera de produkter som kan dra mest nytta av en uppgradering till höghållfasta stål.

SSAB i den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin innebär en övergång från linjära affärsmodeller...

steel life cycle graph

Stålets livscykel

Stål är världens mest återvunna material och det kan återvinnas om och om igen utan att det förlorar sina egenskaper.

sustainability image

Hållbarhet och höghållfasta stål

Potentialen för att minska vikten och samtidigt öka produktiviteten och hållbarheten hos slutprodukter är en viktig miljöaspekt ur livscykelperspektiv.

image

Hållbara konstruktionslösningar

Ruukki Construction utvecklar kontinuerligt produkter och lösningar för byggnader som optimerar energiförbrukningen under såväl byggnadens livstid som under uppförandet.