SSAB med fokus på hållbarhet

I Norden arbetar SSABs återvinning verksamhet för att optimera värdet av egna biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.

SSABs Återvinning verksamhet täcker hela värdekedjan från FoU och produktion till marknadsföring och försäljning. Verksamheten består huvudsakligen av tre delar: återcirkulering av material till SSABs ståltillverkning, bearbetning och försäljning av produkter externt samt hantering av avfall som inte kan återcirkuleras eller bearbetas till nya produkter på ett hållbart sätt. Detta inkluderar hantering av material som skickas till deponi i Norden. SSAB levererar bi-produkter globalt. Årligen hanteras cirka fyra miljoner ton restprodukter, varav ungefär hälften återcirkuleras och en tredjedel säljs externt. Återstoden används antingen för intern infrastruktur eller lagras temporärt. Endast cirka 5 % skickas till deponi.