Hållbara konstruktionslösningar

Ruukki Construction erbjuder hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster inom tak- och väggprodukter. Företagets tjänster omfattar design, produktion och installation. Tjänsterna finns tillgängliga antingen på produktspecifik basis eller optimerade som ett paket från en och samma leverantör.

Företagets produktportfölj inkluderar stålbaserade konstruktionsprodukter som sandwichpaneler för väggar och tak, profilerad bärande takplåt och takprodukter för bostadshus. Ruukki Construction erbjuder kunder produkter med hög ekonomisk, teknisk och arkitektonisk prestanda, där hållbarhet integreras i hela byggnadens livscykel.

Hållbart byggande är ett etablerat arbetssätt hos oss och vi lägger stor vikt vid att utveckla hälsosamma byggnader och fortsätta förbättra kvaliteten på det som byggs.

Ruukki Constructions energipanelsystem kan sänka byggnadens energiförbrukning med 20% jämfört med traditionella paneler.

.

Mer hållbara byggnader

Energisnåla lösningar, produkter med låg materialåtgång och kontinuerlig innovation är de viktigaste initiativen i Ruukki Constructions hållbarhetsstrategi.

Ruukki energy-panelen har funnits på marknaden i några års tid och är väletablerad i Ruukkis produktportfölj. Användningen av Ruukki energy-panelerna med deras goda egenskaper avseende isolering och lufttäthet kan minska den årliga energiförbrukningen med 20 % jämfört med traditionella paneler eller andra fasadlösningar.

Ruukki life-panelerna använder återvunnet material och minskar därmed koldioxidutsläppen i tillverkningsfasen med 20 %. Det har varit stor efterfrågan på Ruukki life-panelerna, i synnerhet i Norden. Idag utgör life-panelerna en betydande andel av de paneler som tillverkas i Norden.

Ruukki Constructions solenergilösningar för tak och fasader gör det möjligt att använda solenergi för uppvärmning av hushållsvatten och boendeutrymmen såväl som för elproduktion. Produktfamiljen Solar lanserades år 2014. Intresset för dessa nya lösningar har ökat sakta men säkert. I syfte att göra det lätt för kunden att köpa dessa system finns även produktpaket för Solar-lösningar tillgängliga.

Eftersom en fysisk byggnad alltid har en funktionell påverkan och bidrar till att forma sin omedelbara omgivning, erbjuder Ruukki Construction sina kunder de bästa möjliga utbudsalternativen för att främja en hållbar användning av arkitektoniska medel. Ruukki Constructions fasadprodukter erbjuder stora möjligheter att göra en byggnad som passar in i dess omedelbara omgivning. Liberta Solar, Ruukki on-wall solar och Ruukki emotion är exempel på nya möjligheter för hur byggnadsbeklädnaden kan användas för att förbättra hållbarhetsprestandan.

.

Erbjuda kunder värde i hållbar konstruktion

Under de senaste åren har Ruukki Construction utvecklat produkter för byggnad och konstruktion som, utöver produkten i sig, ger värde till kunden, till exempel avseende energiåtgång. Ruukki Construction medverkade i ett projekt för att bygga en industrihall med nära noll energiförbrukning vid Tavastehus yrkeshögskola HAMK i Finland. Uppförandet av denna nära noll energi-hall slutfördes 2015. I samband med projektet utvecklades ett affärskoncept med fastighetsägare som målgrupp. Konceptet skall säkerställa lönsamma investeringar för energieffektiva byggnader.

Byggnadsprojektet lyckades hålla ytterligare investeringar på en relativt låg nivå. En analys av byggnadslösningen visar på en uppskattad energiförbrukning som är upp till 20 % lägre än förväntat i investeringskalkylen. Nästa steg blir att verifiera energibesparingarna under pilotprojektets första år och tillämpa affärsmodellen på andra kundprojekt.

Den färdiga byggnaden innehåller flera av Ruukki Constructions innovativa energilösningar: energy-paneler, solenergilösningar, energipålar och moderna sätt att producera energi för att uppfylla hallens energikrav. Investerare har visat ett stort intresse för byggnaden och de miljövärden den representerar.

""