SSAB och hållbarhet

Sustainability expedition

SSAB är på en hållbarhetsresa. Redan idag är koldioxidutsläppet från våra masugnar 7 procent mindre än genomsnittet inom EU. Genom vårt tekniska samriskinitiativ HYBRIT siktar vi på att eliminera alla koldioxidutsläpp som kommer från stålproduktion. Redan 2025 kommer det vara möjligt för oss att minska våra utsläpp med 25 procent genom ständiga förbättringar och förändringar inom processteknologi. Vi blir också mer hållbara genom att uppmuntra våra kunder att använda kvalitativt höghållfast stål.

SSABs värdekedja

Globaliseringen har ändrat sättet som vi ser på vårt ansvar som företag.

Hållbarhetsmål

Lanserade i maj 2015

Hållbarhetsdata

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi stödjer SSABs övergripande strategi, ”Taking the lead”

FN:s hållbara utvecklingsmål

SSAB välkomnar de nya hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals, SDG) som är starkt länkade till vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld.

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor.

SSABs väsentlighetsanalys

Hösten 2014 genomförde SSAB en väsentlighetsanalys för att definiera sina mest relevanta och väsentliga hållbarhetsaspekter.

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.

Miljölagstiftning

SSAB arbetar globalt och omfattas av många internationella avtal och särskilt regleringar inom EU och USA. SSAB följer miljö-, klimat- och energilagstiftningen och förbereder sig proaktivt för framtidaförändringar.