Hållbarhet på SSAB

Vi vill bli det första fossilfria stålföretaget i världen, och därför är vår vision kärnan i hela vår verksamhet. Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Därför lägger vi stor kraft på att säkerställa att vi agerar på ett etiskt och miljömässigt klokt sätt i all verksamhet och på alla marknader.

Sustainability strategy wheel

SSAB:s hållbarhetsstrategi

SSAB:s nya hållbarhetsstrategi ”With the future in mind” har två huvudteman: Först med fossilfritt stål och ledande hållbarhetsprestanda.

Sustainable business

Hållbarhetsmål

SSAB:s nya hållbarhetsstrategi innehåller mål och mål för både kort och lång sikt.

Hållbarhetsdata

Analysera SSABs hållbarhetsdata i grafer eller tabeller.

FN:s hållbara utvecklingsmål

SSAB välkomnar de nya hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals, SDG) som är starkt länkade till vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld.

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor.

Väsentlighetsanalys

År 2019 genomförde SSAB en väsentlighetsanalys för att bestämma de mest relevanta och väsentliga hållbarhetsområdena i syfte att definiera en ny hållbarhetsstrategi och mål, samt omfattningen för SSABs GRI-rapportering.

5