5
Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategi

Att driva verksamheten på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045.

sustainability objectives

 

Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Därför lägger vi stor kraft på att säkerställa att vi agerar på ett etiskt och miljömässigt klokt sätt i all verksamhet och på alla marknader. SSABs hållbarhetsarbete har tre fokusområden:

 

Hållbar verksamhet

SSAB fokuserar på ständiga förbättringar för att minimera utsläpp och förbättra produktivitet, samt material- och energieffektivitet. SSAB har ett starkt åtagande att bedriva miljöarbete för att minimera all negativ miljöpåverkan från sina verksamheter. På lång sikt rör sig SSAB steg för steg mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp, med målet att hela verksamheten ska vara fossilfri år 2045. 

Läs mer om vår hållbara verksamhet

 

Hållbart erbjudande

SSABs hållbara erbjudande är vad vi erbjuder våra kunder och andra intressenter. Fokus i SSABs verksamhet är att utveckla och producera avancerade höghållfasta och seghärdade stål. Dessa är starkare än standardstål och hjälper våra kunder att producera lättare och starkare produkter, vilket minskar miljöpåverkan under användarfasen.

Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan SSABs kunder få betydande koldioxidbesparingar under sin produkts användningsfas. SSABs mål är att dessa koldioxidbesparingar år 2020 ska uppgå till 10 miljoner ton per år, vilket är lika mycket som SSABs direkta utsläpp av koldioxid.

Läs mer om vårt hållbara erbjudande

 

Ansvarsfull partner

För SSAB, som har en stor påverkan på samhället, är det viktigt att ta ett stort ansvar. SSAB följer strikta normer som en partner genom att ta ansvar för affärsetik och ansvarsfulla inköp samt att ständigt sträva efter att förbättra säkerhet, mångfald och vår roll som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer om hur vi agerar som en ansvarsfull partner