Hållbarhetsstrategi

Att driva verksamheten på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045.

Sustainability objectives
Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Därför lägger vi stor kraft på att säkerställa att vi agerar på ett etiskt och miljömässigt klokt sätt i all verksamhet och på alla marknader. SSABs hållbarhetsarbete har tre fokusområden:
Sustainable operations

Hållbar verksamhet

SSAB har förbundit sig att minimera all negativ miljöpåverkan från våra verksamheter. SSAB fokuserar därför på ständiga förbättringar för att minimera utsläpp och förbättra såväl produktivitet som material- och energieffektivitet. SSAB arbetar även mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp med målet att erbjuda fossilfritt stål 2026 och fossilfria verksamheter 2045.
Responsible partner

Ansvarsfull partner

SSAB följer strikta normer som partner genom att ta ansvar för affärsetik och ansvarsfulla inköp. Vi är fast beslutna att ständigt förbättra säkerheten, mångfald och vår roll som attraktiv arbetsgivare.
Hybrit

Hållbart erbjudande

SSABs hållbara erbjudande är det värdeerbjudande vi ger våra kunder och andra intressenter. Fokus i SSABs verksamhet är att utveckla och producera avancerade höghållfasta och seghärdade stål. Dessa är starkare än standardstål och hjälper våra kunder att producera lättare och starkare produkter, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan under användarfasen.

Genom att använda SSABs höghållfasta stål, som leder till lägre vikt och bättre bränsleekonomi kan SSABs kunder få betydande koldioxidbesparingar under produktens användarfas. SSABs mål är att dessa koldioxidbesparingar år 2020 ska uppgå till 10 miljoner ton per år, vilket är lika mycket som SSABs direkta utsläpp av koldioxid.