Årsredovisning 2019

Årsstämma 2020

Åtgärder för att begränsa spridning av coronavirus på SSABs årsstämma 2020
Företagets byggnader

SSAB aktie

SSAB är noterat på börserna NASDAQ OMX Stockholm och Helsingfors. Här kan du se och analysera information om SSABs aktie, aktiekursutveckling och bolagets ägande.

SSAB as an investment

Summering av SSAB som en investering

Kreditinvesterare

Information om SSABs finansiering.

Bolagsstyrning

Information om SSABs bolagsstyrning. I detta ingår policyer och riktlinjer, information om Årsstämmor samt information om styrelsen och koncernledningen.