5
Investerare

Välkommen till SSAB Investor Relations

SSAB är noterat på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Denna webbplats innehåller information om SSABs finansiella utveckling, SSAB aktien och bolagets större aktieägare samt information om aktuella aktiviteter riktade till investerare.  Välkommen till SSABs Investor Relations-sidor.
SSAB-evenemang
Alla månader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
8 januari 2020 - 28 januari 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
28 januari 2020

Bokslutsrapport för 2019

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
1 april 2020

Bolagstämma 2020

Detaljer om evenemanget
13:00 Stockholm Lägg till påminnelse

SSAB AB:s årsstämma äger rum den 1 april 2020 klockan 13.00 i Stockholm.


Stäng
7 april 2020 - 27 april 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
27 april 2020

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2020

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
1 juli 2020 - 21 juli 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
21 juli 2020

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2020

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng
2 oktober 2020 - 22 oktober 2020

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
22 oktober 2020

Q3 – Delårsrapport januari-september 2020

Detaljer om evenemanget

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.


Stäng